Musica Sacra Maastricht tovert de binnenstad van Maastricht om tot een sprekend kunstenfestival van 15 t/m 18 september. 


Thema 2016: Offer van Liefde

In een wereld die bol staat van egoïsme, winstbejag, ongelijkheid, onrecht en geweld, vraagt Musica Sacra Maastricht aandacht voor het Offer van Liefde. Het Offer dat getuigt van oog en oor voor andermans nood, en daarvan de ultieme consequentie is. We denken aan historische of literaire figuren als Penelope, Alkestis, Mucius Scaevola, Jeanne d’Arc, en niet in de laatste plaats aan Jezus zelf. Het hoeft echter niet altijd heldhaftig te zijn. Zelfs in het kleine kan de mens groots zijn door zichzelf weg te cijferen. Ook het huwelijk behoeft dat Offer: ‘For better and for worse’ verdient een steviger plaats in onze relaties, zo betoogt filosoof, muziekliefhebber en schrijver Ad Verbrugge, die de festivallezing zal houden, in zijn boek Staat van verwarring. Het offer van liefde. Musica Sacra Maastricht 2016 toont in een uitgebreid programma waar en hoe kunstenaars van toen en nu dit ervoeren en uitbeeldden. Het volledige programma van deze vierdaagse vindt u vanaf medio juni in de festivalflyer en op www.musicasacramaastricht.nl

 


 

 

Musica Sacra

In 1983 begonnen als Europees Festival van Religieuze Muziek gespreid over vier weekeinden, ontwikkelde Musica Sacra Maastricht zich in de tussenliggende jaren tot een compact en breed geprogrammeerd kunstenfestival waarin het jaarlijks wisselende thema een sleutelrol vervult. In het pluriforme aanbod wordt een confrontatie van culturen, stijlen en disciplines opgezocht. Daarbinnen wordt dieper ingegaan op de tegenstellingen tussen historisch en actueel, jong en oud, seculier en religieus en hoge en lage kunst en aan het leggen van onverwachte verbindingen tussen deze (schijnbare) tegenpolen. 

 

 

Om de onuitwisbare band met de historische ontwikkeling van de stad Maastricht te benadrukken, programmeert Musica Sacra Maastricht haar festivalactiviteiten in de vele prachtige historische gebouwen die de binnenstad van Maastricht rijk is.

» Lees verder
- ----------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------ ------------- ----------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------ ------------