Studium Generale organiseert lezing over Karl Marx als inleiding op de theatermonoloog MARX van het Zuidelijke Toneel.

 

 

Naar aanleiding van de theatermonoloog MARX van Het Zuidelijke Toneel (te zien op 7 februari in Theater aan het Vrijthof) organiseert Studium Generale, twee dagen voor de voorstelling, in de Aula van de Universiteit een gratis toegankelijke lezing over filosoof Karl Marx; ‘Karl Marx, over grafdelvers van het kapitalisme’. De lezing en theatermonoloog geven elk een andere invalshoek op de nalatenschap van Marx. In de theatermonoloog, gespeeld door Frank Lammers, kijkt Marx met de ogen van nu terug op zijn erfenis, een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid. Dr. René Gabriels, docent filosofie van de UM, laat tijdens zijn lezing zijn licht schijnen op de actualiteit van Marx’ ouevre. Aan de hand van Marx’ leer beantwoordt hij de vraag wat de grafdelvers van het kapitalisme zijn.

 

Theatermonoloog MARX gespeeld door Frank Lammers

MARX is deel twee in de filosofenreeks die theatermaker en filosoof Stefaan Van Brabandt de komende jaren maakt bij het Zuidelijk Toneel. Deel 1, SOCRATES gespeeld door Bruno Vanden Broecke, was een groot succes. Maarliefst 100 voorstellingen werden bezocht door meer dan 30 000 bezoekers. Pers en publiek waren unaniem enthousiast en keken toen al reikhalzend uit naar deel twee. En nu is het wachten bijna ten einde, want MARX staat klaar om voorgesteld te worden op 7 februari 2018 in Maastricht.

Karl Marx werd vervloekt en aanbeden, uitgespuwd en op handen gedragen. Hij werd beschouwd als een afgod en een bevrijder, maar zijn goede intenties hebben ook de weg naar de hel geplaveid: miljoenen mensen werden gedood in naam van de ‘marxistische bevrijding’. Dat succes heeft hij zelf niet gekend. Op zijn begrafenis waren amper 7 mensen aanwezig. Geen van zijn werken kregen tijdens zijn leven erkenning. Alles wat hij ondernam, mislukte. Zijn leven werd geteisterd door ziekte, armoede en conflicten. Maar er was ook een leven van engagement, liefde en vriendschap. 

In deze theatermonoloog kijkt Marx met de ogen van nu terug op zijn erfenis. In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de theatermonoloog MARX een confronterend, kritisch en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke waardigheid. De rol van Marx wordt gespeeld door acteur Frank Lammers.

 

Lezing Studium Generale: Karl Marx: over grafdelvers van het kapitalisme

Voorafgaand aan de voorstelling zal op 5 februari in de aula van Universiteit Maastricht door studium generale een lezing gewijd worden aan Karl Marx.

Naar alle schijn zaagt de huidige mens de tak af waarop hij zit. Het kapitalisme maakt namelijk een rechtvaardig en duurzaam leven op aarde onmogelijk. Deze gedachte is afkomstig van de 200 jaar geleden geboren filosoof Karl Marx (1818-1883), één van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de wereldgeschiedenis. 

Dr. René Gabriëls, docent filosofie van de UM, laat zijn licht schijnen op de actualiteit van Marx’ oeuvre. Niettegenstaande de tekortkomingen van diens denken, levert hij toch nog tal van conceptuele middelen om de problemen van de 21ste eeuw te analyseren. Aan de hand van Marx’ leer beantwoordt Gabriëls de vraag wat de grafdelvers van het kapitalisme zijn. Daarnaast treedt hij in Marx’ voetsporen door te beweren dat het van groot belang is alle mogelijkheden te onderzoeken om 'verhoudingen omver te werpen waarin de mens een vernederd, geknecht, verlaten en verachtelijk wezen is'. Meer informatie over de lezing vindt u hier.

 

‘De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt erop aan haar te veranderen.’

 


 

- --- -------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------ ------------- ----------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- ------------------------ ------------

Theater_

Het Zuidelijk Toneel
€ 22,50
wo 7 feb 2018 / 20:00 uur
Het Zuidelijk Toneel
MARX
lees verder »