Festival de Nederlandse Dansdagen

Het Nederlandse Dansdagen Gala

vrijdag 6 oktober 2017 / 20:30 uur
/ 23:00 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Martijn Halle - Club Guy & Roni
© MARTIJN HALLE - CLUB GUY & RONI
>
<
stef nagel - Scapino Ballet
© STEF NAGEL - SCAPINO BALLET
>
<
juliane zitzlsperger - Marina Mascarell
© JULIANE ZITZLSPERGER - MARINA MASCARELL
>
<
leo van velzen - Conny Janssen Danst
© LEO VAN VELZEN - CONNY JANSSEN DANST
>
<
rebecca hobday - Another kind of blue
© REBECCA HOBDAY - ANOTHER KIND OF BLUE
>
<
marcel van oostrom - jiri kylian
© MARCEL VAN OOSTROM - JIRI KYLIAN

koopknop ndd.png


 

Het Nederlandse Dansdagen Gala

Naast het jubileum van Festival de Nederlandse Dansdagen zijn er dit jaar nog een aantal andere jubilea in het dansveld. Dit wordt breed gevierd tijdens Het Nederlandse Dansdagen Gala met werk van deze prominente en aanstormende choreografen en gezelschappen. Bovendien worden deze avondde Prijzen van de Nederlandse Dansdagen en de Zwanen uitgereikt. Het feestelijke programma is een kleurrijk palet van dansfragmenten en een viering van de prestaties binnen het Nederlandse dansveld.

 

Lost on Route 44 - première

Marina Mascarell
i.s.m. AHK, Codarts, Fontys, ArtEz 

Het sterk visuele werk van de geprezen Marina Mascarell was in het buitenland al vaak te bewonderen op het grote podium. Nu heeft zij tijdens het festival ook haar Nederlandse grote-zaaldebuut. Gebaseerd op Visconti’s filmklassieker Death in Venice creëert zij, samen met talent van de vier Nederlandse dansacademies, een nieuwe versie van haar Lost on Route 44.

 

‘Ogenschijnlijk alledaagse bewegingen krijgen bij Mascarell resoluut en onomwonden een sterk emotionele lading.’ Programmaredactie

 

Flyland in a room

Another Kind of Blue

Vijftien jaar geleden bracht choreograaf David Middendorp zijn eerste voorstelling voor het voetlicht. Sindsdien stelt hij op ingenieuze wijze dans en technologie centraal. Met Flyland in a room vertelt hij een verhaal over liefde, emotie en de dunne lijn tussen fantasie en realiteit. Middendorp laat zijn dansers vallen door geanimeerde wolken van herinneringen. Al snel krijgen zij controle over hun val en beginnen te vliegen.

 

‘Dit is het begin van een grotere rol voor technologie in de danswereld.’ Dansmagazine

 

TETRIS Mon Amour*

Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag
Ook het danstheatergezelschap Club Guy & Roni bestaat vijftien jaar en geeft ter gelegenheid hiervan een sneak preview van hun nieuwste voorstelling TETRIS Mon Amour. Tetris veroverde in 1984 razendsnel de wereld. Choreograaf Roni Haver was er zelf ook ooit aan verslingerd. Nu maakt ze een explosieve voorstelling waarin de dansers en de ijzersterke musici van Slagwerk Den Haag zich verliezen in het spel.

 

HOME*

Conny Janssen Danst
Conny Janssen raakt al vijfentwintig jaar een breed publiek met haar zachte, menselijke danstaal. Opnieuw doet zij dit met HOME, dat draait om de vraag wat ‘thuis’ betekent. Wat maakt dat je je thuis voelt, waar ben je thuis? Naast een groot, avontuurlijk ensemble van dertien dansers werkt Conny Janssen voor HOME wederom met live muziek. Ditmaal met Michel Banabila en cellist Maarten Vos.

 

‘...een intens troostrijke ervaring in een verwarrende tijd.’ De Volkskrant

 

Bella Figura*

Jirí Kylián, Codarts
Bella Figura (1995) geldt als artistieke mijlpaal in het oeuvre van Jirí Kylián. Het betekent niet alleen ‘mooi lichaam’, maar staat ook voor het ‘ophouden van de schone schijn’. Werk van de grootmeester, die dit jaar zijn 70e verjaardag viert, is in Nederland nog zelden te zien. Nu presenteert het festival twee fragmenten, uitgevoerd door Codarts’ talenten van de toekomst op verzoek van Kylián zelf.

 

Deze uitvoering van Bella Figura is een onderdeel van Celebrating Kylián!, een initiatief van Holland Dance Festival, Kylian Foundation, Korzo theater, Zuiderstrandtheater en Nederlands Dans Theater.

 

Jirí Kylián (Tsjechië, 1947) was als gastchoreograaf, artistiek directeur en huischoreograaf van 1973 t/m 2009 verbonden aan het Nederlands Dans Theater. Van 2010 t/m 2014 leidde hij bij Codarts Rotterdam het lectoraat One Of A Kind waarbij hij samen met Codarts-studenten en externe kunstenaars en theoretici de bredere context van de danser en de choreograaf verkende.

 

Scala**

Ed Wubbe, Scapino Ballet Rotterdam
Met Scala creëert choreograaf Ed Wubbe een dansdrama in de extravagante sfeer van de barok. De romantiek, pracht en praal, verleiding en decadentie roepen beelden op van films als Dangerous Liaisons. Achter alle uiterlijke schoonheid doemt een duistere wereld op met intriges en verval. Dansers schitteren op virtuoze barokmuziek. Samen met de imposante kostuums krijgt Scala een operateske enscenering.

De voorstelling gaat in december in première.

 

 

*fragment

**preview

The Dutch Dance Festival Gala

As well as the Dutch Dance Festival, there will also be a number of other important anniversaries in Dutch dance to celebrate. These will be commemorated at the Dutch Dance Festival Gala with work from these prominent choreographers and companies. The Dutch Dance Festival Prizes and the Swans will also be awarded this evening. The programme is a colourful palette of dance fragments and a celebration of achievements in the field of Dutch dance.

 

Lost on Route 44 - première

Marina Mascarell
in collaboration with AHK, Codarts, Fontys, ArtEz

Marina Mascarell’s extremely visual work has often been admired in the main auditoriums of venues abroad. She will now be enjoying her Dutch debut on the main stage during this festival. She is creating a new version of her Lost on Route 44, based on Visconti’s classic film Death in Venice, with students from four Dutch dance academies.

 

‘Apparently banal movements obtain from Mascarell a resolute, frank and powerful emotional charge.’ Programme editorial team

 

Flyland in a room

Another Kind of Blue

The choreographer David Middendorp’s first production was staged fifteen years ago, and since then, he has made technology central in his work with dance in an ingenious way. In Flyland in a room, he tells a story about love, emotion and the thin line between fantasy and reality. Middendorp gets his dancers to fall through animated clouds of memories. They quickly gain control of their fall, however, and begin to fly.

 

‘This is the start of a greater role for technology in the dance world.’ Dansmagazine

 

TETRIS Mon Amour*

Club Guy & Roni

and Slagwerk Den Haag
The dance theatre company Club Guy & Roni is also fifteen years old this year and to celebrate the fact, they will be offering a sneak preview of their latest production TETRIS Mon Amour. When the video tile-matching game Tetris came out in 1984, it quickly took over the world; even choreographer Roni Haver was addicted to it. Now she is making an explosive production in which the dancers and the powerful musicians from Slagwerk Den Haag lose themselves in the game.

 

HOME*

Conny Janssen Danst
Conny Janssen has already been touching a broad audience for 25 years with her gentle and human dance language. She does that again with the production HOME, which explores the meaning of the word. What makes you feel at home? Where do you feel at home? As well as with a large and adventurous ensemble of thirteen dancers Conny Janssen will once again be working with live music, this time with Michel Banabila and cellist Maarten Vos.

 

‘...an intense, comforting experience for confusing times.’ De Volkskrant

 

Bella Figura*

Jirí Kylián, Codarts
Bella Figura (1995) can be considered an artistic milestone in the oeuvre of Jirí Kylián. The phrase doesn’t just mean ‘beautiful body’ but also the ‘cessation of the beautiful illusion’. The work of the great master, who will be celebrating his 70th birthday this year, is seldom seen in the Netherlands nowadays. The festival will now be presenting two fragments, performed by talented performers of the future from Codarts at the request of Kylián himself.

 

This version of Bella Figura is a part of Celebrating Kylián!, an initiative by the Holland Dance Festival, the Kylian Foundation, the Korzo theater, the Zuiderstrandtheater and the Nederlands Dans Theater.

 

Between 1973 and 2009, Jirí Kylián (Czechoslovakia, 1947) was guest choreographer, artistic director and resident choreographer of the Nederlands Dans Theater. From 2010 to 2014 he led the Codarts expert group One of a Kind, in which he explored the broader context of the dancer and choreographer with Codarts students and external artists and thinkers.

 

Scala**

Ed Wubbe, Scapino Ballet Rotterdam
Scala is a dance drama created by Ed Wubbe with the extravagant feel of the baroque. The romance, pomp and circumstance, seduction and decadence are reminiscent of films like Dangerous Liaisons. Behind all the superficial beauty is a sinister world of intrigue and dissolution. Dancers excel to wonderful baroque music. Scala has an operatic setting including impressive costumes.

The production will have its premiere in December.

 

 

*fragment

 

**preview

 

» Lees verder

Credits Lost on Route 44

Choreografie: Marina Mascarell en dansers

Dans: Kim Verbeke, Sarah Abicht, Ana van Tendeloo, Federical dalla Pozza, Johanna Tengan, Alice Gioria, Norval Mongen, Lucienne Kraan, Kelly Vanneste, Tommy Pham, Giorgia Begbie, Borna Babić, Francesca Piergiacomo, Louis Thuriot, Eliana Stragapede 

Muziek: Gustav Mahler, Symphony No. 5 in C-Sharp Minor: IV. Adagietto with London Symphony Orchestra & Harold Farberman 

Lichtontwerp: Loes Schakenbos

De voorstelling is tot stand gekomen mede met dank aan Korzo

 

Credits Flyland in a room

Concept en choreografie: David Middendorp

Dans: Antonino Milazzo, Violet Broersma (onder voorbehoud)

Zakelijke leiding: Hans Brouwer

Productie: Sanne van der Velde

Licht en techniek: Maarten Jansen

Kostuums: Ben Voorhaar

Muziek: Cinematic Orchestra - To Build a Home

 

Credits TETRIS Mon Amour

Choreografie: Roni Haver

Dans: Camilo Chapela, Angela Herenda, Tatiana Matveeva, Sofiko Nachkebiya, Adam Peterson, Igor Podsiadly, Lewis Seivwright

Live muziek: Jonathan Bonny, Pepe Garcia/Enric Monfort, Niels Meliefste

Dramaturgie: Guy Weizman

Muziekcompositie: Thijs de Vlieger (NOISIA)

Muzikale leiding: Fedor Teunisse

Decor: Ascon de Nijs

Kostuums: Evgeniia Shalimova

Licht: Maarten van Rossem

Geluid: Simon Derks

Credits HOME

Choreografie: Conny Janssen

Dans: Laura Belgrano, Tu Ngoc Hoang, Maud Huizing, Martijn Kappers, Nina Plantèfeve-Castryck, Mitchell-lee van Rooij, Youp Scheffer, Mariko Shimoda, Remy Tilburg, Liza Wallerbosch

Muziek (compositie & live uitvoering): Michel Banabila, Maarten Vos

Toneelbeeld: Thomas Rupert

Lichtontwerp: Remko van Wely

Kostuumontwerp: Babette van den Berg

Dramaturgie: Judith Wendel

 

 

Credits Bella Figura

Choreografie: Jiří Kylián/Codarts Rotterdam

Dans: Filipa Miranda Amorim, Lukas Karvelis (duet); Emma Bogerd, Barbara Minacori, Janne Boere (trio); Sara de Greef, Yevgeniia Lavrenchuk, Jennifer Steele, Cesare Di Laghi, Dani Paeper, Christian Senatore (groep)

Muziek: Alessandro Marcello, Adagio from Hobo Concerto D Minor, Guiseppe Torelli, Concerto Grosso 8 no. 6 1698

Repetitor: Brigitte Martin

Kostuumontwerp: Joke Visser

 

Credits Scala

Choreografie: Ed Wubbe

Barokmuziek: Vivaldi, Händel, Van Wassenaar e.a.