Nederlandse Reisopera

La traviata (Limburgse première)

zaterdag 21 oktober 2017 / 19:30 uur
18:30 uur inleiding / 2 pauzes / 22:30 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Allard WIllemse
© ALLARD WILLEMSE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
Marco Borggreve
© MARCO BORGGREVE

Haar leven lijkt één groot feest. De courtisane Violetta Valéry heeft alles wat haar hartje begeert: rijke minnaars, vrienden en geld. Maar dan wordt ze verliefd op de jonge Alfredo. Alfredo’s vader, Giorgio Germont, keurt de relatie af. Hij overtuigt haar ervan dat ze zijn zoon moet verlaten, om de reputatie van zijn familie te redden. Violetta breekt met Alfredo. Hij is woedend maar weet niet dat Violetta op dit moment al ernstig ziek is. Alfredo komt tot inkeer wanneer hij zich realiseert welk offer Violetta voor hem heeft gebracht. Samen met zijn vader bezoekt hij Violetta. Hij is echter te laat: Violetta sterft in de armen van haar geliefde.

 

We kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen hoe verontwaardigd er werd gereageerd toen Verdi het levensverhaal van de prostituee Violetta Valéry als uitgangspunt nam voor een opera. Het thema van de gevallen vrouw die haar liefde moet opgeven en die sterft aan tuberculose, werd niet gezien als een respectabel onderwerp voor een theaterstuk. Maar Verdi was vastbesloten. Hij had immers ook een persoonlijke band met het verhaal. Hij leefde ongehuwd samen met een voormalige operazangeres wier levensloop niet bepaald als 'smetteloos' te boek stond. La traviata kan worden gezien als een antwoord van de componist op de geruchten en roddels, maar Verdi's artistieke ambities reikten verder. Hij zag het onderwerp als een probleem van zijn tijd en vatte het dan ook meer op als een moralistische parabel dan als een realistisch drama. Het thema van de vrouw die van de weg is geraakt (want dat betekent tra viata) kreeg in zijn opera een diepgaande en veel omvattende interpretatie die ook vandaag de dag niemand onberoerd kan laten.

 

In de opera zitten vele bekende melodieën, waaronder het beroemde drinklied Libiamo ne’ lieti calici. Regisseur Floris Visser maakte bij de Reisopera eerder Orphée et Eurydice, die in 2015 door het publiek gekozen werd tot ‘Opera van het Jaar’. Coproductie van de Nederlandse Reisopera en Scapino Ballet Rotterdam

 

Gezongen in het Italiaans met Nederlandse boventitels

Her life seems a party that never ends. Violetta Valéry, the celebrated courtesan, has it all: wealthy lovers, friends, and money. But then she falls in love with young Alfredo. Alfredo’s father, Giorgio Germont, disapproves of their relationship and persuades her to leave his son to save the reputation of his family. Violetta puts an end to her relationship with Alfredo. He is furious, but does not know that Violetta is already seriously ill. When he realises the sacrifice Violetta has made for him, Alfredo repents. Together with his father, he visits Violetta on her deathbed, but it is too late: Violetta dies in the arms of the man she loves…

 

These days, we can hardly imagine the outrage Verdi caused when he made the story of the prostitute Violetta Valéry the starting point for one of his operas. The subject of the fallen woman who has to sacrifice her love and then dies from tuberculosis was not considered a respectable topic for a stage play. But Verdi was adamant. He had a personal relationship with the story as well, as he was cohabiting, unmarried, with a former opera singer whose life could not exactly be described as 'impeccable'. In this light, La traviata may be seen as the composer’s answer to the rumours and gossip. However, Verdi's artistic ambitions went much further. He considered the topic an issue of his time and interpreted it as a moralistic parable rather than a realistic drama. 

 

Verdi’s compelling music, with many well-known melodies, fits in perfectly with the story and will leave no one untouched. 

The opera will be directed by the Dutch director Floris Visser; in 2015, audiences voted his production of Orphée et Eurydice with the Reisopera Opera of the Year

 

Sung in Italian with Dutch surtitels

» Lees verder

 

'De Nederlandse Reisopera imponeert met een door regisseur Floris Visser psychologisch sterk uitgewerkte, muzikaal frisse productie van Verdi's opera La traviata.' NRC ★★★★

 

'Het is allemaal prachtig gedaan, en Visser smukt zijn visie op met ontelbare sprekende details. Hij boft met de Sloveense sopraan Urska Arlic Gololicic. Zij heeft de durf en het charisma om Vissers visie compromisloos uit te voeren.' Trouw ★★★★

 

'Fraaie en ontnuchterende adaptatie ontrafelt de romantische mythe.' Theaterkrant ★★★★

 

'Muziek en zang zijn op hoog niveau in deze omvangrijke productie.' De Volkskrant ★★★

 

'Een boeiende nieuwe lezing van één van de grootste klassiekers uit het repertoire.' Place de l'Opera

 

'De voorstelling heeft een lading die je naar de keel grijpt.' De Twentsche Courant Tubantia

 

 


Muzikale leiding Ilyich Rivas

Regie Floris Visser

Muzikale uitvoering Het Gelders Orkest

Koor Consensus Vocalis

Dans Scapino Ballet Rotterdam

Inleiding Len van Schaik

Giuseppe Verdi La traviata