philharmonie zuidnederland

Dmitri Liss doorgrondt Mahler

zaterdag 28 oktober 2017 / 20:00 uur
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
simon van boxtel
© SIMON VAN BOXTEL

De Zesde zal raadselen opwekken die alleen maar begrepen kunnen worden door iemand die mijn vijf vorige symfonieën goed in zich opgenomen heeft’, zo sprak Gustav Mahler over zijn meest tragische symfonie.

 

‘Muziek van boven de boomgrens’ noemde Bernard Haitink ooit deze mammoetsymfonie waarin Mahler 90 minuten lang alle orkestregisters open trekt. Dmitri Liss ontsluiert alle geheimen.  In 2017 wordt de 125e verjaardag van Hendrik Andriessen gevierd.  De schitterende liederencyclus Miroir de peine klinkt tijdens het Andriessenjaar als opmaat naar deze Mahlerpracht. In de vertolking van de briljante Christianne Stotijn een even emotioneel werk als Mahlers Zesde Symfonie.

"The Sixth will raise riddles that can only be understood by someone who has absorbed my five previous symphonies", that is how Gustav Mahler spoke about his most tragic symphony.

 

"Music above the tree line" Bernard Haitink once called this mammoth symphony in which Mahler uses all orchestral records that are in the book for 90 minutes. Dmitri Liss unveils all secrets. In 2017, Hendrik Andriessen's 125th birthday will be celebrated. The magnificent song cycle Miroir de Peine sounds like a thrill for the Mahlerpracht during the Andriessen year. In the interpretation of brilliant Christianne Stotijn, the performance is equally emotional to Mahler's Sixth Symphony.

» Lees verder

Dirigent Dmitri Liss
Mezzosopraan Christianne Stotijn

Andriessen Miroir de peine
Mahler Symfonie nr.6 ‘Tragische’