Ensemble Gending, DoelenKwartet en Het Geluid Maastricht

Kill the West in me – Kartini & Katini, two stories

woensdag 6 december 2017 / 20:30 uur
20:00 uur inleiding / / 22:00 uur einde
AINSI Theaterzaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
oscar keys
© OSCAR KEYS
>
<
Louis Haagman
© LOUIS HAAGMAN
>
<
Louis Haagman
© LOUIS HAAGMAN
>
<
>
<

Twee Indonesische vrouwen strijden voor een
leven in vrijheid: de historische prinses Kartini
en de fictieve dienstmeid Katini. In de voorstelling
ontmoeten de twee vrouwen elkaar. Nieuwe
composities voor instrumenten uit het oosten
(gamelan) en westen (strijkers) roepen de
situatie van de twee vrouwen op. We horen de
verleidelijke klanken van de gamelan, die 'de
tijd van weleer' oproept, maar ook emoties van
pijn om een verloren geluk. De violen en cello
van het strijkkwartet vervoeren ons in grootse
operatragiek, maar hakken en snijden met hun
tonen ook venijnig door de verbeelding. Muziek,
spel en vormgeving vieren het grote gevoel van
de vrouwen voor rechtvaardigheid, maar prikken
dat gevoel ook lek: de vrouwen zitten opgesloten
in traditie en globale ongelijkheid: een
genadeloze realiteit.

 

Nationale heldin Kartini werd door de Javaanse
adat gedwongen om te trouwen, zoals je kunt
lezen in de brieven die zij heeft nagelaten, terwijl
ze wilde studeren en lesgeven.

 

Schrijfster en politiek activiste Ayu Utami voert
een hedendaags personage op dat die kansen
wel kreeg: maar deze Katini (zonder r, zonder
adellijke status) moet school verlaten om geld te
verdienen voor haar familie. De vrouwen komen
samen in de voorstelling, maar ook hun levenslot
kruist: beide vrouwen doen een beroep op het
Westen; voor Kartini is dat Europa, voor Katini is
dat Mekka. Wordt hun smeekbede om hulp uit het
Westen gehoord? Heeft hun strijd zin? Hebben ze
elkaar iets te verwijten?

 

In deze door Gable Roelofsen regisseerde
voorstelling komen op alle fronten twee werelden
samen: sopraan Bernadeta Astari en actrice Romy
Roelofsen vertolken de rollen van Kartini en Katini.
Zij worden begeleid door twee ensembles: het
Gending Ensemble (gamelan) en het Doelen
Kwartet (strijkers), op composities van twee
componisten: Boudewijn Tarenskeen en Jonas
Bisquert.

 

Mogelijk gemaakt door: Fonds podiumkunsten,
Provincie Limburg, Theater aan het Vrijthof, Fentener
van Vlissingenfonds, Lira, Elize Mathilde Fonds, Gravin
van Bylandt fonds, Het Kersjes fonds, Norma, Gemeente
Utrecht, KFHeinfonds, Prins Bernardcultuurfonds en
talrijke genereuze privé-personen die bijdroegen via
crowdfunding via voor de kunst.nl.

Two Indonesian women fight for a life in freedom:
the non-fictional historical princess Kartini and
the fictional character of the maid Katini. In the
performance we see the two women meeting each
other. New compositions for instruments out of
the east (gamelan) and the west (strings) evoke
the worlds and lives of these two women. We hear
the seductive sounds of the gamelan, that recall
a long gone time but also painful emotions over
a happiness that never was. The violins and cello
of the string quartet move us into great operatic
tragedy and at the same time bring tones that
viciously cut right through our imagination. The
music, acting and scenography celebrate the great
sense of justice both these women have. But they
also prick right through this very same sense of
justice: these women are caught in tradition and
global inequality: a merciless reality.

 

As we can read in the letters she left us, the
Javanese adat forced national hero Kartini to marry him while she actually wanted to study and become a teacher.

 

Ayu Utami, a writer and political activist creates
a contemporary character who did get the
opportunity to study. But this Katini (without the r
and without noble status) has to leave school to
earn money for her family. The women meet in
this performance, but their personal fates cross
as well. Both women make an appeal to the west;
for Kartini that means Europe, for Katini the west
means Mekka. Will their cry for help be heard?
Does their fight serve a purpose? Can they blame
each other for something?

 

In this performance, directed by Gable Roelofsen,
two worlds come together: that of soprano
Bernadeta Astari and actress Romy Roelofsen,
who impersonate the characters of Kartini and
Katini. They are being accompanied by two
ensembles: the Gending Ensemble (gamelan) and
Het DoelenKwartet (strings). And they will play
the compositions of two composers: Boudewijn
Tarenskeen and Jonás Bisquert.

 

This performance is powered by: Fonds
Podiumkunsten, Provincie Limburg, Theater aan het
Vrijthof, Fentener van Vlissingenfonds, Lira, Elize
Mathilde Fonds, Gravin van Bylandt fonds, Het Kersjes
Fonds, Norma, Gemeente Utrecht, KFHeinfonds, Prins
Bernard Cultuurfonds and numerous generous people
who contributed in crowdfunding via voordekunst.nl.

» Lees verder
 
Theatershuttle

Theater aan het Vrijthof biedt bij avondvoorstellingen in AINSI de mogelijkheid met een busje heen en terug te reizen. meer info » 

 

Boek de TheaterShuttle voor deze voorstelling » 

 

 € 6,00 / >

 

 

 

 
Theatreshuttle

Are you visiting an evening performance at AINSI? Theater aan het Vrijthof is offering you the possibility to travel back and forth between the Vrijthof square and AINSI with the theatre shuttle. Click here for more information» 

 

Book your ride with the theatre shuttle for this performance» 

 

 € 6,00 / >

» Lees verder

Muziek

Boudewijn Tarenskeen en Jonás Bisquert

Tekst

Ayu Utami en Raden Adjeng Kartini

Ensemble Gending

Armeno Alberts, Ronald Boumans, Bente Olie en Michel Ponsioen

DoelenKwartet

Frank de Groot, Maartje Kraan, Karin Dolman en Hans Woudenberg

Sopraan

Bernadeta Astari

Actrice

Romy Roelofsen

Dramaturgie

Cecile Brommer

Regie

Gable Roelofsen

Vormgeving & kostuum

Davy van Gerven

Licht

Luc Schaltin

Artistieke assistentie

Maarten Bos

Artistieke Leiding

Jurrien Sligter