IVGI&GREBEN

We are in trouble

zaterdag 17 februari 2018 / 20:00 uur
19:00 uur inleiding / geen pauze / 21:05 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG
>
<
Arjan Spannenburg
© ARJAN SPANNENBURG

Het gelauwerde Israëlisch/Nederlandse choreografenduo IVGI & GREBEN geeft uitdrukking aan de schoonheid en het emotionele van leven en lijden. Met vloeiende composities van abstracte gebaren, intense gevoelsbeelden en poëtisch samenspel bouwen (en verstoren) zij in hoog tempo sculpturale tableaus. We are in trouble, hun nieuwe avondvullende choreografie, laat een groep mannen en vrouwen zien.

Ze lijken onderweg naar een plek om te rusten, misschien een nieuw leven te beginnen. Maar een verleden dat te overweldigend is om bij stil te staan, dwingt hen om verder te trekken. Er dreigt uitputting, soms paniek. Iemand raakt achter; er valt iemand. Maar ze blijven bij elkaar. Onderweg om nooit meer ergens aan te komen. Of toch wel…

The lavish Israeli / Dutch choreography duo IVGI & GREBEN expresses the beauty and the emotional of life and suffering. With flowing compositions of abstract gestures, intense emotional imagery and poetic interplay, they rapidly create (and disturb) sculptural tableaus. We are in trouble, their new evening filling choreography, shows a group of men and women.

 

They appear to be on their way to a place to rest, a place where they may even start a new life. But a past that is to overwhelming forces them to pull on. There is a risk of exhaustion, sometimes even panic. Somebody gets behind, someones falls. But they stay together. On the way to never getting anywhere else. Or will they…

» Lees verder
Recensiequotes:

'Krachtige verbeelding van het vluchtelingenbestaan.' - Theaterkrant ****

 

'Energieke .... roep om meer medemenselijkheid en een warm welkom voor vreemdelingen' - De Volkskrant ****

 

'Een rauwe, intense show, waarin de vluchtende mens centraal staat.' - De Leeuwarder Courant ****