Studenten van Toneelacademie en Conservatorium Maastricht

Madrigalen Opera - Een theatrale viering van het leven

vrijdag 23 februari 2018 / 20:30 uur
geen pauze / 21:30 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Bovenzaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
>
<

If music be the food of love - play on

 

Hoe beweegt muziek het leven, hoe wordt beweging als muziek?

Het ritme van baltsende zwanen, de sprongen van de paradijsvogel, het kind dat oefent in de maat te klappen, getallen leert met melodie.

Het gejubel van geluk om nieuw leven, met stemmen die opstijgen en buitelingen maken als aapjes in een boom. De traagheid van de voetstappen waardoor de kist wordt voortbewogen, het rouwlied dat klinkt met blikken op oneindig.

 

En telkens weer die liefdesliedjes die als lokroep klinken voor wat het hart sneller kloppen doet. A lieta vita amor ci invitta, Fa-la-la-la-la. Gelukkig en zoet, de liefde wenkt ons. Fa-lal-la-la-la, neuriet een fietser onderweg.

Overal rondom ons is er de muziek als activiteit van luisteren, van kijken, van samenklinken en verschillen zien. Muziek die ons beweegt.


 

Studenten van Toneelacademie en Conservatorium Maastricht werken met madrigalen (meerstemmige wereldlijke liederen uit de 16de eeuw). Onder leiding van Hans Leenders en Sassan Saghar Yaghmai wordt er gezongen en gedanst, en daarmee ontstaat een theatrale viering van het leven.

 

De choreografie en fysieke training wordt verzorgd door Sassan Saghar Yaghmai. Sassan is afkomstig uit Iran en volgde zijn opleiding als danser in Nederland. Hij was huischoreograaf van theatergroep DOX in Utrecht en is momenteel docent aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam.

 

De muzikale leiding ligt in handen van Hans Leenders. Hans is koordirigent en hoofdvakdocent orgel en koordirectie aan Conservatorium Maastricht en o.a. cantor van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht.

 

Frank Mineur is verantwoordelijk voor de dramaturgie. Frank is docent Cultuurbeschouwing aan de Toneelacademie Maastricht en is daarnaast actief als dramaturg.

 

Anne Habermann zorgt voor de begeleiding van de studenten scenografie en kledingontwerp. Anne is docent Theatervormgeving aan de Toneelacademie Maastricht en is tevens actief als theatervormgever voor diverse theatergezelschappen en –producties.

If music be the food of love - play on 

 

How can music move life, how can movement become like music?

The rhythm of swans in their mating dance, a hopping bird of paradise, a child learning to clap in time, say numbers to a melody.

The joyful cheers welcoming new life, with voices rising and tumbling like monkeys in a tree. The slow steps moving the coffin, the mourning song sung with a distant gaze.

 

And always those love songs, luring that which quickens the heart. A lieta vita amor ci invitta, Fa-la-la-la-la. Blissful and sweet, love beckons. Fa-la-la-la-la, hums a cyclist passing by.

Music is all around us, as an act of listening, watching, sounding together and seeing differences. Music that moves us.

 


 

Students from the Toneelacademie Maastricht and Conservatorium Maastricht work with madrigals (polyphonic secular songs from the 16th century). Under the direction of Hans Leenders and Sassan Saghar Yaghmai, they sing and dance, creating a theatrical celebration of life.

Sassan Saghar Yaghmai is in charge of choreography and physical training. Originally from Iran, Sassan trained as a dancer in the Netherlands. Previously the resident choreographer of theatre group DOX in Utrecht, he now teaches at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam.

Hans Leenders takes on the musical direction. Hans is a choral conductor and main subject teacher of organ and choral conducting at Conservatorium Maastricht, as well as being the cantor of the Basilica of Our Lady in Maastricht.

Frank Mineur is taking care of the dramaturgy. Frank is lecturer in Cultural Studies at Toneelacademie Maastricht and is also active as a dramaturge.

Anne Habermann provides guidance for the scenography and costume design students. Anne is a lecturer in Theater Design at the Toneelacademie Maastricht and is also active as a theater designer for various theater companies and productions.

» Lees verder