Pianoduo Inge Spinette & Jan Michiels

Impressions de Pelléas

woensdag 7 maart 2018 / 20:00 uur
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
Mirjam devriendt
© MIRJAM DEVRIENDT

Op 25 maart 1918 overleed Claude Debussy. Een eeuw na dato herdenken we hem met een bijzondere versie van zijn enige voltooide opera, Pelléas et Mélisande, voltooid in 1902, op een tien jaar ouder symbolistisch toneelstuk van Maurice Maeterlinck. Het is een echtelijk jaloezie-drama dat zich tijdloos afspeelt in Allemonde – lees: overal – temidden van mysterieuze natuurkrachten.

 

Debussy vond later zelf dat Pelléas best ingekort mocht worden van vijf naar drie bedrijven. Marius Constant ging verder. In 1983 schreef hij een Pelléas et Mélisande Symphonie van een half uur, waarin de orkestrale tussenspelen vernuftig aaneengeschakeld worden. In 1992 volgde Impressions de Pelléas: een samengebalde versie (anderhalf i.p.v. tweeënhalf uur) van de hele opera, uit te voeren door zes zangers en twee pianisten.

On 25 March 1918, Claude Debussy died. A century by date we memorialize him with a special version of his only finished opera, Pelléas et Mélisande, finished in 1902, on a 10 year older symbolic theatre piece of Maurice Maeterlinck. It’s a marital jalousy-drama that occurs timeless in Allemonde – read: everywhere – in the middle of mysterious nature powers.

 

Later, Debussy thought himself that Pelléas should be shortened from five to three committals. Marius Constant continued. In 1983 he wrote a Pelléas et Mélisande Symphonie of half an hour, wherein the orchestral interplays get ingeniously connected. In 1992 Impressions de Pelléas followed; a collapsed version (one and a half instead of two and a half hours) of the complete opera, executed by six singers and two pianists. 

» Lees verder

Zang

Lore Binon, Yves Saelens, Dietrich Henschel, Tijl Faveyts,  Angélique Noldus, Camille Bauer

Piano

Inge Spinette & Jan Michiels

Claude Debussy

Impressions de Pelléas