Opera Zuid

Un Ballo in Maschera

dinsdag 22 mei 2018 / 20:00 uur
19:00 uur inleiding / 2 pauzes / 23:00 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
>
<
>
<
C2Images
© C2IMAGES
>
<
C2Images
© C2IMAGES
>
<
C2Images
© C2IMAGES
>
<
C2Images
© C2IMAGES
>
<
C2Images
© C2IMAGES
>
<
C2Images
© C2IMAGES

Un Ballo in Maschera is gebaseerd op het toneelstuk Gustave III ou Le bal masqué van Eugène Scribe over de Zweedse koning Gustav II, die in 1792 tijdens een gemaskerd bal vermoord werd. Op last van de censuur moest Verdi, tot zijn grote ergernis, de personages en de plaats van handelingen veranderen. Ondanks talrijke veranderingen is deze opera een meeslepend en duister drama dat zijn betovering dankt aan de achterdocht en vele samenzweringen. Dit intrigerende verhaal over ongeoorloofde liefde, waarzeggerij, verraad en een koningsmoord tijdens een gemaskerd bal, wordt door Opera Zuid gebracht in de originele Zweedse versie.

 

Samenzweerders hebben het voorzien op koning Gustav III van Zweden. Ondanks
waarschuwingen van zijn vriend en adviseur Ankastrom, legt Gustav het dreigend gevaar naast zich neer. Net als de voorspellingen van helderziende Mme Ulrica Arvedson. Zijn gevoelens gaan uit naar Amelia, de vrouw van Ankastrom. Deze liefde is wederzijds. Tijdens een ontmoeting, verschijnt onverwacht Ankastrom. Hij herkent zijn gesluierde vrouw niet en wendt zicht tot Gustav, die hij wil beschermen tegen de samenzweerders. Om deze om te tuin te leiden, wisselen beide heren van kleding. Eenmaal aangekomen in de stad richten de samenzweerders zich tot de vermeende koning. Amelia werpt zich tussenbeide waardoor haar identiteit onthuld wordt. De samenzweerders bespotten Renato, waarop hij zich bij de vijanden van de koning aansluit. Tijdens een gemaskerd bal volgt de niet meer te keren ontknoping waarmee de voorspelling van Mme Arvedson in vervulling gaat.

 

Un Ballo in Maschera wordt gezongen in het Italiaans met Nederlandse boventitels.

Un Ballo in Maschera is based on the play Gustave III ou Le bal masqué by Eugène Scribe about the Swedish king Gustav II, who got killed during a masked ball in 1792. By order of censorship, Verdi, much to his own annoyance, had to change the characters and place of action. Despite the many alterations, this opera is a compelling and dark drama, thanking its fascination to suspicion and numerous conspiracies. This intriguing story on improper love, divination, betrayal and the killing of a king during a masked ball, is brought by Opera Zuid in the original Swedish version.

 

Conspirators target king Gustav III of Sweden. Despite the warnings of his friend and advisor Ankastrom, Gustav disregards the danger, as well as the predictions of clairvoyant Mme Ulrica Arvedson. His feelings go out to Amelia, Ankastrom’s wife. This love is mutual. During a meeting, Ankastrom appears unexpectedly. He doesn’t recognize his own veiled wife and turns to Gustav. He wants to protect him from the conspirators. To mislead them, both men exchange clothes. Once arrived in town, the conspirators turn to the alleged king. Amelia intervenes, revealing her true identity. The conspirators mock Ankastrom, upon which he joins the enemies of the king. During a masked ball, the irreversible finale follows, fulfilling the predictions of Mme Arvedson.

 

 

Un Ballo in Maschera will be sung in Italian with Dutch surtitles. 

 

» Lees verder


_

Muzikale Leiding

Karel Deseure

Muzikale Uitvoering

philharmonie zuidnederland

Inleiding

Len van Schaik