Gotra - Joost Vrouenraets

Dansvoorstelling Vestis

zaterdag 2 juni 2018 / 21:00 uur
geen pauze / 22:00 uur einde
Sint Janskerk
Genre: Dans

>
<
>
<

De dansvoorstelling Vestis start op 26 mei 2018 met een spectaculaire rondgang door de binnenstad van Maastricht voorafgaand aan de première en wordt in de week daarna vijf keer uitgevoerd.

 

Vestis (de mantel) is een duet dat een brug slaat tussen traditie en de hedendaagse samenleving. Het werk verbindt de publieke stedelijke ruimte van de stad Maastricht met de Sint Janskerk in het hart van de historische binnenstad en legt een weg af die van buiten naar binnen beweegt. Vestis is een multidisciplinair performance project waarin dans, fashion, paardensport, visual art, digitale sound- en music design, live muziek, scenografie, religieus-cultureel erfgoed en de publieke ruimte samen komen, elkaar aanvullen, bevragen en beïnvloeden.

 

Choreograaf Joost Vrouenraets geeft aan zich te hebben laten inspireren door pelgrimage: “Ik ben gaan zoeken naar historische, actuele en persoonlijke aanknopingspunten die mij inspireren om binnen de thematiek een autonoom werk te maken dat communicatief is voor een breed hedendaags publiek.” Vrouenraets noemt pelgrimage een oervorm van choreografie en dans. “Het bewegende lichaam als instrument om over het leven of een hogere waarheid na te denken. Een tocht om niet alleen mentale maar ook fysieke ervaringen op te zoeken en om inspiratie te krijgen. Pelgrimage om tot bezinning te komen of om een poosje afstand te nemen van een hectisch dagelijks bestaan; om te ervaren, om er geweest te zijn, of enkel om andere mensen te ontmoeten.” Voor de dansvoorstelling Vestis laat Vrouenraets zich inspireren door het derde werk ‘De naakten kleden’ en het achtste werk van Barmhartigheid ‘Zorg voor de schepping’.

 

De kleding van de dansers voor zowel de gedanste rondgang als de dansvoorstelling worden ontworpen door Verena Klein. Hiervoor worden overhemden gebruikt die via crowdfunding worden gesponsord; de samenleving kleedt als het ware het project.

 

The danceshow Vestis starts on the 26th of May 2018 with a spectacular walkabout through the inner city of Maastricht previous to the première and will be executed 5 times during the week after.

 

Vestis (the coat) is a duet that constructs a bridge between tradition and the contemporary society. It connects the public urban space of the city Maastricht with the Sint Janskerk in the heart of the historical inner city and overpasses a path that moves from the outside to the inside. Vestis is a multi disciplinary performance project where dance, fashion, horse sport, visual art, digital sound- and music design, live music, scenography, religious-cultural heritage and the public space come together, complete each other, question and influence.

 

Choreographer Joost Vrouenraets mentions to be inspired by pilgrimage: “I’ve been looking for historical, actual and personal points of connection that inspire me to create an autonomous work within the thematic that is communicative for a wide contemporary audience.” Vrouenraets calls pilgrimage an former shape of choreography and dance. “The moving body as an instrument to think about life and the higher truths. Pilgrimage to come to reflection or to take some distance of the hectic daily existence for a while; to experience, to have been there, or to only meet other people.” Vrouenraets inspires himself by the third work “De naakten kleden” and the eighth work of mercy “Zorg voor de schepping”.

 

The costumes of the dancers for the danced walkabout and the dance performance are designed by Verena Klein. The shirts that are used are sponsored by a crowdfunding; the community dresses the project. 

 

 

» Lees verder

Choreografie en Concept

Joost Vrouenraets

Mode Ontwerp

Verena Klein

Nieuwe Muziek Compositie

Loran Delforge