NDD in copr. met Friese Dansdagen + Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018

Bloedbanden #1

woensdag 10 oktober 2018 / 21:30 uur
/ 22:30 uur einde
Theater Kumulus
Genre: Dans

>
<

Let op! Geen kassa aanwezig op locatie. Kaartverkoop via onze website of aan de Uitbalie.  

 

Wat is familie? Welke betekenis heeft deze (bloed)band? En wat kan dans teweeg brengen tussen mensen die elkaar al hun hele leven kennen?

 

Hoe zou het zijn om met je vader of moeder te dansen, met je broer of zus of opa of tante? En dan met die dans te vertellen hoe jullie met elkaar omgaan? Durf je te laten zien hoe sterk jullie bloedbanden zijn. Waar je elkaar liefhebt en waar je elkaar pijn doet? En durf je je buurt uit te nodigen om te komen kijken? Dans geeft uiting aan wat niet gemakkelijk onder woorden te brengen valt. Lichaamstaal en huidcontact kunnen ervoor zorgen dat wat onbenoembaar lijkt, zichtbaar wordt. Niet alleen voor de uitvoerenden zelf, maar ook voor het publiek.

 

In deze eerste editie van Bloedbanden – een coproductie van de Friese- en Nederlandse Dansdagen – vertellen ruim acht verschillende families hun verhaal in dans op een plek in Maatricht. Ze worden hierbij begeleid door coaches. Daarnaast zullen twee professionele choreografen een korte choreografie ontwikkelen voor twee families. Een Maastrichtse familie presenteert deze choreografie tijdens de Friese Dansdagen van 4 t/m 8 oktober in Leeuwarden. De Friese familie zal haar verhaal middels dans vertellen tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. De onderwerpen identiteit en intimiteit spelen hierbij een grote rol.

 

Extra:
Sociaal–maatschappelijke impact
Het is de ambitie van de Nederlandse Dansdagen om Bloedbanden uit te laten groeien tot een jaarlijks festivalonderdeel van toenemende betekenis. Met de grote variatie aan families van vandaag biedt het thema familie zowel artistiek als inhoudelijk een bijzonder rijke bron voor makers en publiek. Uiteindelijk is de familie een krachtige metafoor voor de samenleving als geheel, waarin parallelle thema’s spelen, zoals machtsverhoudingen tussen de generaties en de seksen en het individu vs. het collectief.

What does family mean? How important are ties of blood? Or can you construct your own family?

 

 

What would it be like to dance with your father or mother? Or your brother, sister, grandmother or aunt? And then to show how you get on with each other in that dance? Do you dare to show how strong your blood ties are, the things you for which you love each other and the things that are painful? And do you dare to invite your neighbourhood to come and watch?

 

In Bloedbanden, various generations of dancers (amateur, semi–professional and professional) in one family perform on the stage together. Why do people who have known each other all their lives dance together? What is the meaning of that blood tie? Dance expresses what cannot easily be expressed in word. Can body language, skin contact make visible what cannot be defined? Not only for the performers, but for the spectator, the other and the audience?

 

Extra:
Social impact

In Bloedbanden we ask what ‘family’means. How important are ties of blood between the generations? Or can you construct your own family? In this first co–production between the Frisian Dance Days and the Dutch Dance festival, a family from Maastricht tells its story in dance at the Frisian Dance Days from 4th to 8th October in Leeuwarden, and a Friesian family will tell its story at the Dutch Dance Festival in Maastricht. Both families develop a short choreography under the supervision of professional coaches and choreographers. Identity and intimacy play a major role in this story. They then present their work to family, friends, neighbours and other local people in their home environment.

 

The ambition is to allow Bloedbanden to develop into annual element of the festival of increasing importance. The variety of families today means that the subject offers an exceptionally rich source of artistic and thematic inspiration. The family is ultimately a powerful metaphor for society as a whole, in which parallel subjects play a role such as balances of power between the generations and the sexes, sexual emancipation vs. a new prudishness and the individual vs. the collective.

» Lees verder
ook te zien op:

wo 10 oktober 2018 / 19:00 uur
wo 10 oktober 2018 / 20:15 uur

 

do 11 oktober 2018 / 19:00 uur
do 11 oktober 2018 / 20:15 uur
do 11 oktober 2018 / 21:30 uur 

 

zo 14 oktober 2018 / 11:00 uur
zo 14 oktober 2018 / 12:15 uur
zo 14 oktober 2018 / 13:30 uur 

 

 


Concept

Ronald Wintjens, directeur Festival de Nederlandse Dansdagen

Choreografie

Maastrichtse Familie, Jennifer Romen

Artistieke begeleiding 

Adriaan Luteijn

Productieleider

Reno Juriën

Coaches

3e en 4e jaar student dansdocenten van Dansacademies: Fontys + ArtEz, o.l.v. Axelle de Rore