Nederlandse Dansdagen

Het Nederlandse Dansdagen Feest

zaterdag 13 oktober 2018 / 20:30 uur
1 pauze / 22:50 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Marc Haegeman
© MARC HAEGEMAN
>
<
George Anastasakis
© GEORGE ANASTASAKIS
>
<
Angela Sterling
© ANGELA STERLING
>
<
Joris-Jan Bos
© JORIS-JAN BOS
>
<
Hans Gerritsen
© HANS GERRITSEN
>
<
Hans Gerritsen
© HANS GERRITSEN
>
<
Rahi Rezvani
© RAHI REZVANI
>
<
Michel Schnater
© MICHEL SCHNATER

Het is inmiddels een mooie traditie dat we tijdens Het Nederlandse Dansdagen Feest de diversiteit van het Nederlandse dansgezelschap vieren met de grote gezelschappen die ons land rijk is: Het Nationale Ballet, Scapino Ballet Rotterdam, Introdans en Nederlands Dans Theater. Zij presenteren tijdens het feest hun meest indrukwekkende choreografieën.

 

Als eregast zijn Alexandra Radius en Han Ebbelaar aanwezig.  Het legendarische dansechtpaar ontving eerder dit jaar uit handen van Holland Dance Festival en de Nederlandse Dansdagen de prestigieuze Ji?í Kylián Ring. Als dank voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse dans én voor hun inzet voor het Dansersfonds ’79 waarmee zij bijna 40 jaar een structurele bijdrage leveren aan de elevatie van de Nederlandse dans. Om de daad bij het woord te voegen nemen de iconen twee protegés van het Dansersfonds ’79 mee. Ook ziet u de winnaars van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC).

 

DUET UIT THE SLEEPING BEAUTY Dansersfonds ’79: Claire Tjoe–Fat en Philippe Magdelijns 

Als eerbetoon aan Alexandra Radius en Han Ebbelaar dansen Claire en Philippe het prachtige Adagio duet uit de derde acte van The Sleeping Beauty. Peter Wright schreef dit duet speciaal voor Radius en  Ebbelaar toen zij in 1981 bij Het  Nationale Ballet de hoofdrollen in The Sleeping Beauty voor hun rekening namen.  

 

DUET UIT UNCIARIDCC: Danae Dimitriadi en Dionysios Alamanos

UNCIA is het eerste duet van de twee jonge Griekse choreografen/ dansers Danae Dimitriadi en Dionysios Alamanos. Het onderzoekt menselijk gedrag in de strijd om te overleven, kwetsbaarheden te overwinnen en de drang om te domineren. Op de Rotterdam International Duet Choreography Competition won het duo met UNCIA de XL Production Award en de Conny Janssen Danst and Club Guy & Roni Award.

 

THE GREY AREA - Het Nationale Ballet

Winnaar van de prestigieuze Prix Benois de la Danse (2013)

 

David Dawsons The Grey Area (Prix Benois de la Danse 2013) wordt beschouwd als een hedendaagse klassieker. De titel van het duet verwijst naar een niemandsland, een niet te definiëren plek buiten de tijd. In de abstracte, emotioneel geladen choreografie zijn de bewegingen dynamisch en klassiek geïnspireerd, in een vloeiende geometrie. Schoonheid en tijdloosheid, bevrijd van de zwaartekracht.

 

INDIGO ROSEIntrodans

Indigo Rose is een prachtig inkijkje in de ogenschijnlijk nooit–aflatende inventiviteit en fantasierijkheid van Ji?í Kyliáns bewegingsidioom. De choreografie heeft het karakter van een bont geschakeerde vingeroefening voor jonge dansers, waarbij Kylián even makkelijk switcht tussen Bach en een lome jazzsong als tussen gestileerde balletbewegingen en staccato, soms zelfs hiphopachtige passen.


‘Erg mooi. Een boeiend samenspel tussen muziek en dans…’ - Ugenda

 

WRAPPED - Introdans

Voor Wrapped, een van haar eerste creaties, ontving Inbal Pinto diverse prijzen, waaronder een prestigieuze Amerikaanse Bessie Award. De pers typeerde het werk destijds als ‘a breath of fresh air’. In Wrapped versmelt zij humor en poëzie in een visueel rijke, denkbeeldige wereld tot, zoals zij zegt, een ‘urban legend’.

 

‘Honderd procent perfect getimed en synchroner dan synchroon.’ - 8weekly.nl

 

Nederlands Dans Theater

De diversiteit van de danskunst vormt het fundament van de unieke identiteit van Nederlands Dans Theater. Eclectische makers choreograferen samen met fenomenale dansers op het hoogste niveau, zowel technisch als artistiek. Dit seizoen presenteert NDT maar liefst elf wereldpremières met beide gezelschappen, NDT1 en NDT2. Ze zijn bovendien genomineerd voor twee VSCD-Dansprijzen / Zwanen. Franck Chartier’s The hidden floor is genomineerd voor de ‘meest indrukwekkende dansproductie’, NDT2-danser Guido Dutilh maakt kans op een Zwaan voor ‘meest indrukwekkende dansprestatie’ voor zijn rol in Midnight Raga.

 

The Swimmer (Duet uit TING!) - Scapino Ballet Rotterdam

The Swimmer is het centrale duet – met een jubilerende Bonnie Doets – uit het bejubelde TING! waarmee Scapino Ballet en de NITS in 2016 volle zalen trokken in de  Rotterdamse Ferro Dome.  Choreograaf Ed Wubbe creëert in TING! een magische fantasiewereld. Soms grotesk en gevaarlijk, dan weer ontroerend en poëtisch.

 

‘Een bonte stoet van acts, klanken en sferen, van poëtisch en surreëel tot vrolijk en spannend.’ de Volkskrant

 

Ember - Ernst Meisner

Op 2 november 2013 rond middernacht vond de wereldpremière plaats van Embers, een nieuw, speciaal ter gelegenheid van de Museumnacht gecreëerd duet van Ernst Meisner. De Junior Company danste Embers toen in de Kerkzaal van de Hermitage in Amsterdam.  ‘Embers’ zijn stenen (sintels) die rood gaan gloeien als ze verwarmd worden.

 

‘Het programma krijgt een prikkelende wending met de choreografie Embers (2013) van Ernst Meisner, tevens artistiek leider van de Junior Company. Een compact duet (..) met prachtig fysiek lijnenspel en een mooie gevoelswereld.’ (Theaterkrant, februari 2015)

 

FEEL LIKE DANCING PARTY

Na afloop van Het Nederlandse Dansdagen Feest gaan de voetjes van de vloer tijdens de Feel Like Dancing Party in Theater aan het Vrijthof. Wie dan nog niet genoeg gefeest heeft kan nog tot in de kleine uurtjes verder dansen in Club Tweak.

It is now an established tradition that we celebrate the diversity of Dutch dance during Dutch Dance Festival Celebration with our country’s four large companies: Dutch National Ballet, Scapino Ballet Rotterdam, Introdans and Nederlands Dans Theater. During the celebration they present their most impressive choreographies.

 

Alexandra Radius and Han Ebbelaar will be present at the Dutch Dance Festival Celebration as guests of honour. The legendary married couple of the dance world received the prestigious Ji?í Kylián Ring earlier this year for their work for the Danderfonds ’79 for which they have made an active and structural contribution to the promotion of Dutch dance for almost 40 years. And to emphasize their work they will be taking two protégés from Danderfonds ’79 with them. The winners of the Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) will also be appearing.

 

DUET FROM THE SLEEPING BEAUTY Dansersfonds ’79: Claire Tjoe–Fat en Philippe Magdelijns  

In honour of Alexandra Radius and Han Ebbelaar, Claire and Philippe will dance the beautiful Adagio from the third act of The Sleeping  Beauty. Sir Peter Wright created this duet specially for Radius and Ebbelaar when they performed the main roles from The Sleeping Beauty at the Dutch National Ballet in 1981.

 

DUET FROM UNCIA - RIDCC: Danae Dimitriadi + Dionysios Alamanos

UNCIA is the first duet from the two Greek choreographers/dancers Danae Dimitriadi and Dionysios Alamanos. It explores human behaviour in the struggle to survive, to overcome vulnerability and the drive to dominate. The duo won the XL Production Award and the Conny Janssen Danst and Club Guy & Roni Award for UNCIA at the Rotterdam International Duet Choreography Competition.

 

THE GREY AREA - Het Nationale Ballet

Winner of the prestigious Prix Benois de la Danse (2013)

 

David Dawson’s The Grey Area (Prix Benois de la Danse 2013) is considered a contemporary classic. The title of the duet refers to a no man’s land, an indefinable place outside of time. The movements in the abstract, emotionally laden choreography are dynamically and classically inspired in a flowing geometry. Beauty and timelessness, freed from gravity.

 

INDIGO ROSEIntrodans

Indigo Rose is a wonderful insight into the apparently endless inventiveness and fantasy of Ji?í Kyliáns idiom of movement. The choreography has the character of a multi– coloured finger exercise for young dancers, where Kylián switches just as easily between Bach and a languid jazz song, as between stylised ballet movements and staccato, sometimes even hip hop–like moves.


‘Very beautiful. A fascinating  combination of music and dance...' - Ugenda

 

WRAPPED - Introdans

Inbal Pinto received various prizes for Wrapped, one of her first creations, including a prestigious American Bessie Award. The press described the work as ‘a breath of fresh air’. She fuses humour and poetry in the production in one, visually rich, imaginary world to create, as she calls it, an ‘urban legend’.


‘Hundred percent perfectly timed and more synchronised than synchronised.’ - 8weekly.nl

 

Nederlands Dans Theater

The diversity of Dutch dance is the foundation of Nederlands Dans Theater’s unique identity. Eclectic choreographers work with phenom - enal dancers at the highest level, both technically and artistically. NDT will be presenting no less than eleven world premieres this season from both the NDT1 and NDT2 companies. They have also been nominated for two VSCD dance prizes / Swans. Franck Chartier’s The Hidden Floor has been nominated for the award for ‘most impressive dance production’ and NDT2 dancer Guido Dutilh is in the running for a Swan for the ‘most impressive achievement in dance’ for his role in Midnight Raga.

 

FEEL LIKE DANCING PARTY

After The Dutch Dance Festival Celebration you can get on the dance floor yourself at the Feel Like Dancing Party in Theater aan het Vrijthof. And if you haven’t partied enough you can continue dancing into the small hours at Club Tweak.

» Lees verder


_

_

_

_

_

_

Credits

 

DUET UIT THE SLEEPING BEAUTY - Dansersfonds ’79: Claire Tjoe–Fat en Philippe Magdelijns  

Met 

Claire Tjoe–Fat, Philippe Magdelijns

 

DUET UIT UNCIA - RIDCC: Danae Dimitriadi +  Dionysios Alamanos

van en met

Danae Dimitriadi Dionysios Alamano

 

THE GREY AREA - Het Nationale Ballet

n.n.b.

 

INDIGO ROSE - Introdans

choreografie

Jiří Kylián

muziek

Robert Ahsley Factory Preset;  François Couperin Plainte des Mêmes; John Cage, uit Three Dances for two Prepared Piano’s Dance #1 Johann Sebastian Bach, Fugue #8 in es mineur

dansers

n.n.b., zie nederlandsedansdagen.nl

 

WRAPPED - Introdans

choreografie

Inbal Pinto

muziek

uit City Lights van  Charlie Chaplin

 

Embers - Ernst Meisner

Choreografie

Ernst Meisner

Muziek

Max Richter

Kostuums

Oliver Haller

Balletmeester

Caroline Sayo Iura

 

Nederlands Dans Theater

n.n.b., zie nederlandsedansdagendagen.nl