Festival Vocallis21

Verschwiegene Lieder

vrijdag 2 november 2018 / 20:30 uur
1 pauze / 22:15 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Bovenzaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
Merlijn Doomernik
© MERLIJN DOOMERNIK

Het naziregime legde veel componisten het zwijgen op, veelal op grond van hun Joodse afkomst. Prominente componisten met bloeiende carrie?res werden vervolgd en hun werken verboden. Andere componisten konden op tijd vluchten. Hun liederen handelen over schoonheid, liefde, tragiek, hoop, verlangen en humor.

 

Muziek van o.a. Haas, Ullmann, Simon, van Gilse, Ga?l en Korngold krijgen hier een bijzondere lading. Dit programma biedt een overzicht van de liedkunst in Nederland en Europa in de eerste helft van de 20e eeuw: van laatromantiek, impressionisme en expressionisme tot avant­garde en jazz.

 

Bekijk hier het complete programma.

 

Coproductie met Theater aan het Vrijthof

The Nazi regime silenced many composers, mostly on the grounds of their Jewish origins. Prominent composers with flourishing careers were persecuted and their works banned. Other composers could flee in time. Their songs are about beauty, love, tragedy, hope, desire and humor.

 

Music by, among others, Haas, Ullmann, Simon, van Gilse, Gál and Korngold are given a special charge here. This program offers an overview of song art in the Netherlands and Europe in the first half of the 20th century: from late romanticism, impressionism and expressionism to avant-garde and jazz.

 

Click here to see the complete program.

 

Coproduction with Theater aan het Vrijthof

» Lees verder

Bariton Robbert Muuse 

Piano Micha van Weers