Het Nationale Ballet

Giselle

donderdag 22 november 2018 / 20:00 uur
19:00 uur inleiding / 1 pauze / 22:05 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Angela Sterling
© ANGELA STERLING
>
<
Angela Sterling
© ANGELA STERLING
>
<
Angela Sterling
© ANGELA STERLING
>
<
Petrovsky en Ramone
© PETROVSKY EN RAMONE

Na internationale successen met Giselle, in onder meer China, Spanje en Colombia, gaat Het Nationale Ballet nu met deze ‘Hamlet van het ballet’ op tournee door Nederland. Giselle is een van de oudst overgeleverde en tegelijkertijd nog altijd meest gedanste balletten ter wereld. Een hoogtepunt uit de Romantiek, door Het Nationale Ballet gepresenteerd in een geheel nieuwe, gerevitaliseerde versie, die ook voor een 21ste-eeuws publiek roerend en betekenisvol is.

 

De productie van Rachel Beaujean en Ricardo Bustamante is echter geen moderne ‘hercreatie’. Respect voor de traditie staat in hun bewerking (met prachtige decors en kostuums van Toer van Schayk) voorop. De twee wilden vooral de emotie en intensiteit van het verhaal benadrukken, een versie maken die, zo zeiden ze, ‘dieper raakt dan de huid’.

 

Tijdloos als de Nachtwacht
Giselle handelt over een graaf die verliefd wordt op een onbevangen boerenmeisje en die haar –door zijn ware identiteit te verhullen – om de tuin leidt en daarmee uiteindelijk het noodlot over haar en zichzelf afroept. Een verhaal dat nog altijd actueel is: onmogelijke liefde is immers een thema van alle tijden, benadrukken Beaujean en Bustamante. Ook artistiek gezien heeft het ballet niets aan zeggingskracht ingeboet. Beaujean: ‘De choreografie, de compositie van de dansen is fenomenaal. Giselle heeft geen houdbaarheidsdatum. Het is tijdloos, net als de Nachtwacht.’

 

After international successes with Giselle in countries such as China, Spain and Colombia, Dutch National Ballet will be  touring the Netherlands with this 'Hamlet of ballet'. Giselle is one of the oldest surviving and still most performed ballets in the world. A highlight of Romanticism, presented by Dutch National Ballet in a completely new, revitalized version, which is also movable and meaningful for a 21st century audience.

 

However, the production of Rachel Beaujean and Ricardo Bustamante is not a modern 're-creation'. Respect for tradition is paramount in their adaptation (with beautiful sets and costumes by Toer van Schayk). The two mainly wanted to emphasize the emotion and intensity of the story, to make a version that, they said, 'deeper than the skin'.

 

Timeless as the Night Watch

Giselle talks about a count who falls in love with an open-minded peasant girl and who - by concealing his true identity - guides her around the garden and eventually calls out fate over her and herself. A story that is still current: impossible love is a theme of all times, emphasize Beaujean and Bustamante. The ballet has also lost its power of expression in artistic terms. Beaujean: 'The choreography, the composition of the dances is phenomenal. Giselle has no expiry date. It is timeless, just like the Night Watch.’

» Lees verder

Zie ook:

» www.operaballet.nl

 

 

_

_

Choreografie
Marius Petipa, naar Jean Coralli, Jules Perrot

Productie en additionele choreografie
Rachel Beaujean, Ricarod Bustamante

Muziek
Adolphe Adam

Muzikale begeleiding
Het Balletorkest o.l.v. Philip Ellis / Ermanno Florio