Opera Zuid

A Quiet Place

zondag 9 december 2018 / 14:00 uur
13:00 uur inleiding / 1 pauze / 16:30 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<

Dernière

 

Leonard Bernstein is vooral bekend als dirigent en als componist van wereldberoemde muziektheaterstukken als West Side Story en Candide. Een minder bekend werk van hem is Quiet Place. Een pareltje van een opera die dertig jaar geleden ook al eens in Maastricht is opgevoerd. Tijdens het Bernstein-Centennial jaar 2018 brengt Opera Zuid als enige Europese operahuis deze hartverscheurende opera. De muziek van Bernstein doet denken aan filmmuziek met invloeden van Broadway en Jazz.

 

Ingewikkelde familieverhoudingen en de complexe relatie tussen ouder en kind staan centraal in de opera. Wanneer moeder Dinah sterft in een door alcohol veroorzaakt auto-ongeval, ontstaan intense conflicten tussen enerzijds vader Sam en anderzijds dochter Dede, haar echtgenoot Francis en de getroebleerde zoon Junior. Als Sam het oude dagboek van zijn vrouw leest, beleeft hij opnieuw hun eerste huwelijksjaren. Tijdens een emotionele ruzie gooit Junior zijn moeders dagboek de lucht in. Te midden van de her en der neerdwarrelende gedeelde herinneringen, beseffen vader en kinderen plots hoe sterk hun liefde voor elkaar is.

 

A Quiet Place wordt een productie van internationale allure, geregisseerd en ontworpen door het prijswinnend duo Orpha Phelan en Madeleine Boyd.

 

 

Derniere

 

Leonard Bernstein is best known as a conductor and as a composer of world-famous musical theater pieces like West Side Story and Candide. A lesser known work by him is A Quiet Place. It’s, however, a gem of an opera that was performed in Maastricht thirty year ago. During the Bernstein-Centennial year 2018, Opera Zuid is the only European opera house to perform this heart-rending opera. The music of Bernstein is reminiscent of film music with influences from Broadway and Jazz.

 

Complicated family relationships and the complex relationship between parent and child are central to the opera. When mother Dinah dies in an alcohol-induced car accident, intense conflict arises between father Sam on the one hand and daughter Dede, her husband Francis and the troubled son Junior on the other. When Sam reads his wife's old diary, he experiences their first years of marriage again. During an emotional quarrel, Junior throws his mother's diary into the air. In the midst of the scrambling shared memories, father and children suddenly realize how strong their love for each other is.

 

A Quiet Place is a production of international allure, directed and designed by the award-winning duo Orpha Phelan and Madeleine Boyd.

» Lees verder

 


2 inleidingen vooraf: Nederlands of Engels

Voorafgaand aan deze Opera vinden er twee gratis inleidingen plaats:

 • Nederlandstalige inleiding
  Zoals gebruikelijk geeft Len van Schaik haar kleurrijke inleiding in onze souterrainfoyer.
  Aanvang 13.00 uur
 • English introduction
  Especially for English visitors there will also be an English introduction at the Theater aan het Vrijthof prior to A Quiet Place. Waut Koeken, intendant of Opera Zuid, and conductor Karel Deseure will give you all the needed information and backgrounds of A Quiet Place

  Time introduction: 1 PM (start show: 2 PM)
  Location: Bovenzaal, Theater aan het Vrijthof
  Entrance: free

Opera van Leonard Bernstein
Regie Orpha Phelan

Dirigent Karel Deseur

Muzikale begeleiding philharmonie zuidnederland
Zang Huub Claessens,Lisa Mostin,Enrico Casari,Michael Wilmering,Turiya Haudenhuyse,Sebastiìa Peris

Nederlandstalige Inleiding Len van Schaik

Gezongen in het Engels met Nederlandse boventitels