ICK Amsterdam &. Het Amsterdams Andalusisch Orkest

ZIEL / ROUH

dinsdag 8 januari 2019 / 20:00 uur
19:00 uur inleiding / geen pauze / 21:00 uur einde
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Dans

>
<
Alwin Poiana
© ALWIN POIANA
>
<
Alwin Poiana
© ALWIN POIANA
>
<
Alwin Poiana
© ALWIN POIANA

Op het snijvlak van uiteenlopende tradities en culturen creëren ICK Amsterdam en het Amsterdams Andalusisch Orkest een verrassende dialoog tussen verschillende genres uit het Andalusische repertoire (tarab, sufi en chaabi) en uiteenlopende stijlen uit de moderne dans. Vanuit een gedeelde ziel, namelijk een zoektocht naar schoonheid, overgave en opstand. Een drang om te overleven en een liefde voor kunst.

 

Greco en Scholten gaan terug naar de essentie, de ziel van hun eigen werk: de ademhaling, die richting en structuur geeft aan zowel de choreografie als de muziek. De Algerijnse Nacera Belaza vraagt haar dansers alle gedachten los te laten en zich volledig over te geven aan de muziek. Zo creëert ze een trance die ook het publiek zal voelen. Vincent Colomes tot slot, gebruikt aspecten uit de flamenco en creëert een lichtvoetige choreografie van speelsheid en interactie, uitgaande van de individuele kleur en persoonlijkheid van elke danser.

At the intersection of diverse traditions and cultures, ICK Amsterdam and the Amsterdam Andalusian Orchestra create a surprising dialogue between different genres from the Andalusian repertoire (tarab, sufi and chaabi) and diverse styles from modern dance. From a shared soul, namely a search for beauty, surrender and rebellion. An urge to survive and a love for art.

 

Greco and Scholten go back to the essence, the soul of their own work: the breathing, which gives direction and structure to both the choreography and the music. The Algerian Nacera Belaza asks her dancers to let go of their thoughts and to completely surrender to the music. This way she creates a trance that the audience will also feel. Finally, Vincent Colomes uses aspects from flamenco and creates a light-hearted choreography of playfulness and interaction, based on the individual color and personality of each dancer.

» Lees verder

Choreografie
Emio Greco, Pieter C. Scholten, Nacera Belaza, Vincent Colomes

Live muziek
Karima El Fillali, zang, zes musici van het Amsterdams Andalusisch Orkest

Dans
Helena Volkov, Edward Lloyd, Arad Inbar, Sedrig Verwoert, Sophia Dinkel