Ronald Brautigam (piano)

donderdag 10 januari 2019 / 20:00 uur
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE

In 2004 begon Ronald Brautigam met de opname van Beethovens integrale pianowerk. Na dertien van in totaal vijftien cd’s, wordt zijn cyclus nu al als ijkpunt beschouwd. ‘Verbijsterend, adembenemend, trefzeker in stijl, emotioneel geladen en muzikaal vitaal op elk moment’, aldus het Engelse vakblad Gramophone. Het Amerikaanse Fanfare vindt dat Brautigam ‘de complete praktijk aangaande de uitvoering van deze muziek op moderne instrumenten ter discussie stelt’ met een ‘verandering van het stilistische interpretatiemodel’.

 

In Maastricht komt hij met een ambitieus programma: de massieve trilogie van Beethovens laatste Sonates, de legendarische opusnummers 109, 110 en 111, met als contrast de nog daarna gecomponeerde en niet minder gedurfde Bagatelles op.126.

 

 

Dit concert maakt onderdeel uit van de reeks ‘Meesterlijke pianisten’

In 2004 Ronald Brautigam started with the recording of Beethoven's integral piano work. After thirteen of a total of fifteen CDs, his cycle is considered as a benchmark. 'Stunning, breathtaking, accurate in style, emotionally charged and musically vital at every moment', according to the English magazine Gramophone. The American Fanfare finds that Brautigam 'calls into question the complete practice concerning the implementation of this music on modern instruments' with a 'change of the stylistic interpretation model'.

 

In Maastricht he comes with an ambitious program: the massive trilogy of Beethoven's last Sonatas, the legendary opus numbers 109, 110 and 111, with the contrast to the still later composed and no less daring Bagatelles op.126.

 

This concert is part of the 'Meesterlijke pianisten' series.

» Lees verder

programma

Beethoven Sonates op.109, 110 en 111 

Beethoven Bagatelles op.126