Moving Futures

De nieuwe gezichten van de hedendaagse dans

vrijdag 15 februari 2019 / 20:30 uur
1 pauze / 22:10 uur einde
AINSI: Theaterzaal
Genre: Dans

>
<
>
<
hester postma
© HESTER POSTMA
>
<
alwin poiana
© ALWIN POIANA
>
<
alwin poiana
© ALWIN POIANA
>
<
paul sixta
© PAUL SIXTA
>
<
jochem jurgens
© JOCHEM JURGENS

Voor de vijfde keer op een rij reist het hedendaagse dansfestival Moving Futures langs verschillende steden in Nederland. Aan de hand van voorstellingen, pop-up performances, films, workshops en (after)talks maak je kennis met de nieuwe gezichten van de dans en performancekunst uit Nederland. Het festival is een initiatief van de vijf Nederlandse danshuizen Dansmakers Amsterdam, DansBrabant, Dansateliers, De Nieuwe Oost en Random Collision.

 

Waar u ook naartoe gaat, de dans geeft u stof tot nadenken of discussiëren. Sommige dansstukken zullen u emotioneel raken, terwijl andere stukken u sprakeloos laten, het is kunst in zijn breedste en persoonlijkste vorm. Met werk van o.a. Connor Schumacher, Johanna Tengan, Sigrid Stigsdatter en meer.

 

Judith Clijsters - Bored To Death
Bored To Death gaat over hoeveel we van onszelf vragen en hoe passief ons lichaam daarvan wordt. We leven, werken en zoeken ontspanning in ons hoofd. Het lichaam verveelt zich daarbij dood en krijgt weinig of geen uitdaging meer. Judith vertaalt de overbevraagdheid van ons denken naar fysieke beweging en zoekt, breekt en geeft zich over. Tot ze haar strategie verandert en durft te kijken naar wie en wat er altijd al was.

 

Judith Clijsters is een observator en werkt intuïtief, waarbij haar aandacht gaat naar het onderscheiden van wat echt of fake is. Ze doet dit alles met een sterke maar zachte fysieke bewegingstaal en een sobere maar zeer gedetailleerde esthetiek, waarbij je als toeschouwer ruimte krijgt om echt te kijken.


Keren Rosenberg - Emotional Porn - Exhibition of the Self
In dit grenzeloos universum van dans en audiovisuele kunst installatie, wordt onze sociale obsessie om hedendaagse technologie te gebruiken als middel tot self-exposure onder de loep genomen. Performer/choreografe Keren Rosenberg, beeldend kunstenaar Tony Markus Sacharias en filmmaker Nicola Cavalazzi creëren een fysieke en virtuele totaalbeleving tussen lichaam, beeld en performance. Ze nodigen het publiek uit om over hun eigen interpretatie van identiteit te reflecteren. Thema’s zoals intimiteit, sociale positionering, kwetsbaarheid, angst en confrontatie worden hierbij aan het licht gebracht.

 

For the fifth time in a row, the contemporary dance festival Moving Futures travels across different cities in The Netherlands. On the basis of performances, pop-up performances, films, workshops and (after) talks, you will become acquainted with the new faces of dance and performance art from the Netherlands. The festival is an initiative of five Dutch dance companies: Dansmakers Amsterdam, DansBrabant, Dansateliers, De Nieuwe Oost and Random Collision.

 

Wherever you go, dance gives you stuff to think about or to discuss about. Some dance pieces will get to you emotionally, while other pieces leave you speechless. It’s art in its widest and most personal shape. With work of a.o. Connor Schumacher, Johanna Thengan, Sigrid Stigsdatter and more.

 

Judith Clijsters - Bored To Death
Bored to Death is about how much we expect from ourselves and how passive it makes our body. We live, work and search for relaxation in our head. The body is bored to death because of that and gets few or no challenges anymore. Judith translates the over-demand of our thinking to physical movements and searches, breaks and surrenders. Until she changes her strategy and dares to look at who and what was there all along.

 

Judith Clijsters is an observer and works intuitive, at which her attention goes to distinguishing what’s real or fake. She does this with a strong but soft physical body language and a severe but very detailed esthetic, at which you as a spectator find space to really watch.Keren Rosenberg - Emotional Porn - Exhibition of the Self
In this boundless universe of dance and audio visual art installation, our social obsession to use contemporary technology as a means to self-exposure is taken a closer look at. Performer/ choreographer Keren Rosenberg, visual artist Tony Markus Sacharias and movie maker Nicola Cavalazzi create a physical and virtual total experience between body, image and performance. They invite the audience to reflect about their own interpretation of identity. Themes like intimacy, social positioning, vulnerability, fear and confrontation are brought up.  

 

 

 

» Lees verder

 

 

Combi-tickets

Het Moving Futures festival bestaat uit twee avonden (vrijdag 15 en zaterdag 16 februari). Op beide avonden zijn elk twee talentvolle choreografen te zien. Wilt u deze alle vier ontdekken? Dan kunt u voor €20 een combi-ticket kopen voor beide voorstellingen. Combi-tickets zijn alleen te koop bij de UITbalie via t. 043 350 55 55 of fysiek aan de balie.

 


 

Patrick Housen - Muzikale pauze-act 

Gecureerd door Intro in Situ 

 

Patrick Housen is componist engeluidskunstenaar. Tijdens Moving Futures op 15 februari in AINSI nodigt Housen zijn publiek uit op het sonore speelveld van zijn SoundSculpting performances. Klanken van zijn bas worden onderschept, uit hun context gerukt en krijgen digitaal vervormd een nieuwe plek in een opzwepende geluidssculptuur waarin de luisteraar wordt ondergedompeld. Een spel dat danst tussen de lijnen van componeren, improviseren, reageren en communiceren.

 


 

 Theatershuttle

Theater aan het Vrijthof biedt bij avondvoorstellingen in AINSI de mogelijkheid met een busje heen en terug te reizen. meer info » 

 

Boek de TheaterShuttle voor deze voorstelling » 

 

 € 6,00 / >

 

 

 

 
Theatreshuttle

Are you visiting an evening performance at AINSI? Theater aan het Vrijthof is offering you the possibility to travel back and forth between the Vrijthof square and AINSI with the theatre shuttle. Click here for more information» 

 

Book your ride with the theatre shuttle for this performance» 

 

 € 6,00 / >

» Lees verder

Dans
Judith Clijsters
Muziek
Dyane Donck
Licht
Raf Wouters
Dramaturgie
Anne-Marije van den Bersselaar
Productie
Murmure/Judith Clijsters, C-Takt, DansBrabant, Makershuis Tilburg
Concept 
Keren Rosenberg & Tony Markus Sacharias 
Performer 
Keren Rosenberg 
Ontwerper/beeldend kunstenaar 
Tony Markus Sacharias 
Creatieve samenwerking & techniek 
Nicola Cavalazzi 
Coaching 
Suzy Blok 
Publiciteit 
Mitchell-lee van Rooij/Dansmakers Amsterdam 
Productie 
Evelien van de Sanden/Dansmakers Amsterdam 
Technisch  advies & support 
Jason Malone/Beamlab 
Dramaturgie 
Jesús de Vega 
Producent 
The House of Victorious Humans 
Uitvoerend producent 
Dansmakers Amsterdam 
Co-producent 
Beamlab, Friese Dansdagen i.h.k.v. Culturele Hoofstad Europa 2018 
Partners 
Amsterdam Fringe Festival, Amsterdam Dance Event, CBK Amsterdam 
Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door
het AFK (Amsterdams Fonds Voor de Kunst)