Marie-Josèphe Jude (piano)

zondag 14 april 2019 / 15:30 uur
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<
Eric Manas
© ERIC MANAS

Marie-Josèphe Jude, afkomstig uit Nice net als David Bismuth, is wederom een grote vertolker die, spijts randstedelijke Meesterpianisten-series, in Nederland nieuw is. Ze is oud-studente van de grote Aldo Ciccolini. In de hedendaagse muziek werd ze ingewijd door componist-pianist Maurice Ohana, van wie ze in de eerste helft van het programma verrassende Etudes speelt, afwisselend met die van Debussy, een minder bekend aspect van diens werk. De Sonate van Henri Dutilleux is een waarlijk magistrale, verbluffende synthese van de grote sonate-traditie en nieuwe harmonische verworvenheden.

 

Dit concert maakt onderdeel uit van de reeks ‘Meesterlijke pianisten’

Marie-Josèphe Jude, from Nice, just like David Bismuth, is once again a great performer who, in spite of Randstadian Master Pianist series, is new in the Netherlands. She is a former student of the great Aldo Ciccolini. In contemporary music she was initiated by composer pianist Maurice Ohana, of whom she plays surprising Etudes in the first half of the program alternating with those of Debussy, a lesser known aspect of his work. The Sonata by Henri Dutilleux is a truly magisterial, astonishing synthesis of the great sonata tradition and new harmonic achievements.

» Lees verder

Debussy & Ohana
Etudes

Dutilleux
Jeu des contraires & Sonate