Muziek in het Bonnefanten

Dudok Kwartet Amsterdam

zondag 28 april 2019 / 14:30 uur
Bonnefantenmuseum
Genre: Muziek en Opera

>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE
>
<
marco borggreve
© MARCO BORGGREVE

Het Amsterdamse Dudok Kwartet, genoemd naar de stadgenoot die vooral roem verwierf als architect in Hilversum, brengt in Aldo Rossi’s Bonnefantenmuseum een volledig 20ste-eeuws programma. Twee Ligeti’s vormen het kader, symmetrisch elk 21 minuten. Ligeti componeerde zijn eerste kwartet vóór zijn vlucht naar het Westen na de mislukte Hongaarse opstand van 1956. Zijn tweede dateert uit een ander revolutiejaar: 1968. Hartmann schreef zijn eerste kwartet in het eveneens historische jaar 1933. Hij zou nazi-Duitsland niet ontvluchten, maar toevlucht zoeken in ‘innere Emigration’.

 

Dit concert maakt onderdeel uit van de reeks Muziek in het Bonnefanten'

 

Ticket inclusief toelichting en gratis toegang museum

The Amsterdam Dudok Quartet, named after the fellow cityman who mainly won fame as an architect in Hilversum, brings a complete 20th-century program at Aldo Rossi's Bonnefantenmuseum. Two Ligetis form the frame symmetrically every 21 minutes. Ligeti composed his first quartet before his flight to the West after the failed Hungarian uprising of 1956. His second one dates from another revolution year: 1968. Hartmann wrote his first quartet in the also historical year 1933. He would not flee Nazi Germany, but seek refuge in 'innermost Emigration'.

 

 

This concert is part of the Muziek in het Bonnefanten series.

 

Explanation and free access to the museum included

 

» Lees verder

Ligeti

Strijkkwartet nr.1 “Métamorphoses nocturnes”
K.A. Hartmann

Strijkkwartet nr.1 “Carillon”
Ligeti

Strijkkwartet nr.2