Nederlandse Reisopera

A Little Night Music

zaterdag 6 april 2019 / 19:30 uur
18:30 uur inleiding /
Theater aan het Vrijthof: Papyruszaal
Genre: Muziek en Opera

>
<

De klarinet kondigt het drama al aan, terwijl advocaat Frederik nog bezig is haar zijn liefde te verklaren. Zijn monoloog eindigt ermee dat hij uiteindelijk toch niet voor haar kiest. Op het moment dat dit besef tot actrice Desiree doordringt begint het lied pas echt: ‘Isn’t it rich? Are we a pair?’, zing-zegt ze. Het zijn de eerste regels uit Send in the clowns, de grootste hit die componist Stephen Sondheim ooit schreef, uit de musical A Little Night Music. Opera of musical? Het werk van Sondheim (maker van onder meer Sweeney Todd en Into the Woods) onttrekt zich aan de wetten van genres, zijn musicals zijn een genre op zich. Zelf omschreef hij zijn A Little Night Music als een ‘musical comedy of manners’.

 

De titel is afgeleid van Mozarts Eine kleine Nachtmusik, maar het plot is ontleend aan Ingmar Bergmanns film Glimlach van een Zomernacht, dat een seksuele stoelendans in hogere Zweedse kringen rond 1900 tot onderwerp heeft. De musical won in 1973 vijf Tony Awards en is sindsdien door talloze grote operahuizen in het buitenland op het repertoire gezet. De Reisopera brengt het in een nieuwe eigen enscenering van de jonge Amerikaanse regisseur Zack Winokur. De cast bevat een bonte mix aan vooral Nederlands toptalent met onder andere de acteurs Paul Groot en Guido Spek, musicalster Susan Rigvava-Dumas, en operazangeres Laetitia Gerards.

 

Bekroond werk van Stephen Sondheim met hit Send in the clowns

 

The clarinet is already announcing the drama, while attorney Frederik is still explaining her love to her. His monologue ends with the fact that he ultimately does not choose for her. At the moment that this realization penetrates into actress Desiree, the song really starts: 'Is not it rich? Are we a pair? ", She says. These are the first lines from Send in the clowns, the biggest hit that composer Stephen Sondheim ever wrote, from the musical A Little Night Music. Is it an opera or a musical? The works of Sondheim (composer and lyricist of, among others, Sweeney Todd and Into the Woods) withdraws from the laws of genres, his musicals are a genre in itself. He himself described his A Little Night Music as a 'musical comedy of manners'.

 

The title is derived from Mozarts Eine kleine Nachtmusik, but the plot is taken from Ingmar Bergmann's film Smile from a Summer Night, which is a sexual chair dance in higher Swedish circles around 1900. The musical won five Tony Awards in 1973 and has since been put on the repertoire by countless major opera houses around the world. The Reisopera brings it in a new own staging of the young American director Zack Winokur. The cast contains a colorful mixture of mainly Dutch top talent with, among others, the actors Paul Groot and Guido Spek, musical star Susan Rigvava-Dumas, and opera singer Laetitia Gerards.

 

Awarded work by Stephen Sondheim with the hit Send in the clowns.

 

» Lees verder

Musical van
Stephen Sondheim
Regie

Zack Winokur
Dirigent
Ryan Bancroft
Orkest
Het Gelders Orkest
Zang
Paul Groot, Susan Rigvava-Dumas, Laetitia Gerards, Guido Spek
Inleiding
Len van Schaik

Gezongen en gesproken in het Engels met Nederlandse boventitels