Muziek in het Bonnefanten

Maastrichtse Componisten herdenken Frans Mulder

zondag 2 juni 2019 / 14:30 uur
Bonnefantenmuseum
Genre: Muziek en Opera

>
<
Frits Widdershoven
© FRITS WIDDERSHOVEN

Frans Mulder overleed in 2000 in de bloei van zijn leven op 43-jarige leeftijd. Zijn composities getuigen van een grote gevoeligheid voor klankkleur en vorm. Hij streefde ernaar hedendaagse, toegankelijke muziek te schrijven. "Muziek is pas goed als je van begin tot eind geboeid kunt blijven luisteren". Kamermuziek in diverse kleine formaties van Mulder komt tot klinken in de context van die van zijn Maastrichtse docenten Henri Delnooz en Robert HP Platz. Ook de onbekende, lichtere songs van Mulder krijgen de aandacht.

 

Dit concert maakt onderdeel uit van de reeks ‘Muziek in het Bonnefanten'

 

Ticket inclusief toelichting en gratis toegang museum

Frans Mulder died in 2000 in the prime of his life at the age of 43. His compositions show a great sensitivity to timbre and form. He strove to write contemporary, accessible music. "Music is only good if you can continue to listen fascinated from start to finish". Chamber music in various small formations by Mulder comes to sound in the context of that of his Maastricht teachers Henri Delnooz and Robert HP Platz. Also the unknown, lighter songs of Mulder get the attention.

 

 

This concert is part of the Muziek in het Bonnefanten series.

 

Explanation and free access to the museum included

» Lees verder