Festival - Musica Sacra Maastricht

Musica Sacra Maastricht

17 T/M 20 SEPTEMBER 2020

Het derde weekend van september staat de Maastrichtse binnenstad geheel in het teken van Musica Sacra Maastricht. Het vierdaagse festival is steeds opgebouwd rondom een jaarlijks wisselend thema dat de sleutelrol vervult door het gehele programma, dat jaarlijks bestaat uit zo’n 100 programmaonderdelen.

Festivalthema 2020:
aanvaarding & berusting


Het programma bestrijkt de volledige breedte van genres, stijlen en tijdperken, uitgevoerd door nationale en internationale topmusici en –ensembles met nieuw en jong talent. Naast de muziekprogrammering wordt er een uitgebreid programma van theater, film, dans, expositie, lezingen en excursies aangeboden. Veel programmaonderdelen worden speciaal geproduceerd voor Musica Sacra Maastricht en gaan tijdens het festival in première. 

Musica Sacra Maastricht is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw uitgegroeid van een Europees festival van religieuze muziek tot een breed geprogrammeerd kunstenfestival met topmuziek uit alle tijden en vindt plaats in Theater aan het Vrijthof en op vele bijzondere locaties in de historische binnenstad van Maastricht. Festivalthema’s van afgelopen jaren waren: ‘De weg’ (2015), ‘Offer van Liefde’ (2016), ‘In het Begin’ (2017), ‘Vergelden – Vergeven – Verzoenen’ (2018) en ‘Bidden & Smeken’ (2019). 

Aanvaarding & berusting is het thema van Musica Sacra 2020.
Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is of zal komen. Toch is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. Al is er tot op zekere hoogte enig verweer mogelijk tegen beperkingen van aanleg, draagkracht, omgeving en samenleving: de realiteit gebiedt toe te geven dat daar grenzen aan gesteld zijn. Tegen ouder worden, ongeneeslijke ziekte en de onontkoombare dood heeft verzet uiteindelijk geen zin. Het accepteren van de onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn. Zulke berusting levert in de regel geen luidruchtige kampioenen op, wel ruimte voor een bevrijdende en levensbepalende verdieping die zich beweegt in een richting tegengesteld aan die van de waan van de dag. 

Donderdag 17 t/m zondag 20 september 2020 vindt de volgende editie van Musica Sacra plaats. Noteer deze data alvast in uw agenda!