Festival - Musica Sacra Maastricht

Musica Sacra Maastricht

17 T/M 20 SEPTEMBER 2020

Festivalthema 2020: 
aanvaarding & berusting

De editie 2020 van Musica Sacra vindt plaats van donderdag 17 t/m zondag 20 september en staat in het teken van aanvaarding & berusting:

Hoe maakbaar is het leven? Technische vooruitgang lijkt te suggereren dat er voor elk probleem een oplossing is of zal komen. Toch is er genoeg waaraan niets valt te veranderen. Al is er tot op zekere hoogte enig verweer mogelijk tegen beperkingen van aanleg, draagkracht, omgeving en samenleving, de realiteit gebiedt toe te geven dat daar grenzen aan gesteld zijn. Tegen ouder worden, ongeneeslijke ziekte en de onontkoombare dood heeft verzet uiteindelijk geen zin.

De erkenning daarvan hoeft geen defaitistisch laisser-faire te impliceren. Het accepteren van de onontkoombare werkelijkheid kan ook heel bevrijdend zijn. Lankmoedig een stap opzij doen, u schikken in het lot, het aanvaarden van de gevolgen van gemaakte keuzes, kunnen vruchtbaar blijken. Socrates, Boeddha en Jezus gaven hiervan indrukwekkende voorbeelden.

Over aanvaarding lezen we bijvoorbeeld in de Bijbelse verhalen over Job en over Jefta's dochter. Ze worden weerspiegeld in de geschiedenissen van ontelbaren die, belaagd door armoede, onrecht, ziekte, honger of oorlog, hun menselijke waardigheid bewaren juist door in die situatie te berusten.

Aanvaarding en berusting zijn sleutelbegrippen binnen de overlappende terreinen van roeping, keus en lot. Zie: Maria’s exemplarische aanvaarding van haar zwangerschap; zie: de vreugdevolle berusting in soberheid en gehoorzaamheid van kloosterling en kluizenaar; zie ook: de wijze levenslessen van het Taoïsme of van wie zich van alles ontzegt om zijn of haar roeping te volgen. Zulke berusting levert in de regel geen luidruchtige kampioenen op, wèl ruimte voor een bevrijdende en levensbepalende verdieping die zich beweegt in een richting tegengesteld aan die van de waan van de dag.

Musica Sacra 2020 poogt licht te werpen op dit perspectief.

 

bekijk het volledig programma:

MUSICASACRAMAASTRICHT.NL

F


Over Musica Sacra
Het derde weekend van september staat de Maastrichtse binnenstad geheel in het teken van Musica Sacra Maastricht. Het vierdaagse festival is steeds opgebouwd rondom een jaarlijks wisselend thema dat de sleutelrol vervult door het gehele programma, dat jaarlijks bestaat uit zo’n 100 programmaonderdelen.

Het programma bestrijkt de volledige breedte van genres, stijlen en tijdperken, uitgevoerd door nationale en internationale topmusici en –ensembles met nieuw en jong talent. Naast de muziekprogrammering wordt er een uitgebreid programma van theater, film, dans, expositie, lezingen en excursies aangeboden. Veel programmaonderdelen worden speciaal geproduceerd voor Musica Sacra Maastricht en gaan tijdens het festival in première. 

Musica Sacra Maastricht is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw uitgegroeid van een Europees festival van religieuze muziek tot een breed geprogrammeerd kunstenfestival met topmuziek uit alle tijden en vindt plaats in Theater aan het Vrijthof en op vele bijzondere locaties in de historische binnenstad van Maastricht.

Festivalthema’s van afgelopen jaren waren: ‘De weg’ (2015), ‘Offer van Liefde’ (2016), ‘In het Begin’ (2017), ‘Vergelden – Vergeven – Verzoenen’ (2018) en ‘Bidden & Smeken’ (2019).