Festival - Musica Sacra Maastricht

Musica Sacra Maastricht

20 T/M 22 SEP 2024

Het derde weekend van september staat de Maastrichtse binnenstad geheel in het teken van Musica Sacra Maastricht. Het vierdaagse kunstenfestival is steeds opgebouwd rondom een jaarlijks wisselend thema dat een sleutelrol vervult binnen het programma. Het festivalthema van 2024 is Uit vrije wil.

Grensverleggend programma
Het programma bestrijkt de volledige breedte van genres, stijlen en tijdperken, uitgevoerd door nationale en internationale topmusici en –ensembles met nieuw en jong talent. Naast de muziekprogrammering wordt er een uitgebreid programma van theater, film, dans, expositie, lezingen en excursies aangeboden. Veel programmaonderdelen worden speciaal geproduceerd voor Musica Sacra Maastricht en gaan tijdens het festival in première.

Uit vrije wil
Een van de paradoxen van de huidige tijd is de combinatie van het geloof in een maakbare samenleving en het ondersneeuwen van de vrije wil. Voor een maakbare samenleving zijn we juist afhankelijk van elkaar, terwijl bij beslissingen die we zelf kunnen nemen, zoals stoppen met het gebruik van verdovende middelen of het vertonen van fobisch gedrag, het bestaan van de vrije wil nogal eens wordt betwist. Over de vraag of de vrije wil al dan niet bestaat, breken denkers zich al eeuwenlang het hoofd. Van Confucius tot Kant en van Spinoza tot Sartre; niemand kwam eruit. De mens kan weliswaar doen wat hij wil, maar hij kan niet willen wat hij wil, aldus Schopenhauer. Is dat waar? Moeten we misschien wilsvrijheid en wilszwakte van elkaar onderscheiden? En hoe zit het met roeping, of juist je roeping missen? In deze festivaleditie mag je die vragen zelf beantwoorden. Of niet – afhankelijk van het bestaan van je vrije wil.

Start ticketverkoop
De ticketverkoop van het complete festival start op woensdag 17 juli. Vrienden van Musica Sacra hebben voorrang op de verkoop en kunnen hun tickets vanaf
maandag 15 juli bestellen.

Voorgaande edities
Festivalthema’s van afgelopen jaren waren: ‘De weg’ (2015), ‘Offer van Liefde’ (2016), ‘In het Begin’ (2017), ‘Vergelden – Vergeven – Verzoenen’ (2018),  ‘Bidden & Smeken’ (2019), 'Aanvaarding en Berusting' (2020), 'Moeder Aarde' (2021), 'Exodus' (2022) en Barmhartigheid (2023).