Winactie MAMMA MIA! Maastricht

PRIJZEN EN VOORWAARDEN

Beste theaterbezoeker,

Samen met drie fantastische lokale partners, organiseert Theater aan het Vrijthof een MAMMA MIA! Tombola waarbij bezoekers van deze musical in Theater aan het Vrijthof kans maken op drie bijzondere prijzen:

 • Hoofdprijs: Een reischeque t.w.v. € 1500
 • Tweede prijs: Een hotelovernachting in Nederland t.w.v. € 150
 • Derde prijs: Een diner in een Griek restaurant in Maastricht t.w.v. € 80

Als bezoeker van de musical MAMMA MIA! in Maastricht ontvang je één gratis kanskaart waarmee je kunt meedingen naar de prijzen. Deze kanskaart ontvang je bij binnenkomst in het theater en kun je invullen en inleveren voorafgaand, tijdens of na afloop van de voorstelling. De winnende deelnemers worden uiterlijk op 28 november 2023 bekendgemaakt. Bekijk hier alle informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op de winactie en de prijzen.

Toi, toi, toi!

MAMMA MIA!

WIN: EEN ONVERGETELIJKE REIS NAAR GRIEKENLAND
In samenwerking met Reisburo Schoenmaeckers

 • De waarde van de reischeque bedraagt € 1.500,00 als bijdrage aan een reis naar Griekenland (of een andere Europese bestemming naar keuze)
 • De reischeque dekt (een gedeelte van) de kosten van een retourvlucht en accommodatie voor 2 volwassenen
 • De reischeque is persoonsgebonden, op naam van de ontvanger
 • De reischeque kan uitsluitend ingewisseld worden bij een van de Reisburo Schoenmaeckers vestigingen in Limburg
 • De verrekening van de reischeque verloopt rechtstreeks tussen de winnende deelnemer en Reisburo Schoenmaeckers
 • De reischeque moet in één keer worden besteed
 • De reischeque is 1 jaar geldig, of tot de maximale datum die op de cheque vermeld staat
 • Er vindt geen restitutie plaats bij een eventuele restwaarde
 • Vallen de kosten van de reis hoger uit dan de totale waarde van de cheque? Dan zijn deze extra kosten voor rekening van de winnende deelnemer
 • De winnende deelnemer heeft in geen geval enig recht en/of een aanspraak op een uitkering van de prijs in contanten of een andere vorm van waardecompensatie c.q. schadevergoeding met betrekking tot de reischeque
 • Theater aan het Vrijthof is geen partij met betrekking tot de rechtsverhouding tussen de winnende deelnemer van de hoofdprijs en/of Reisburo Schoenmaeckers met betrekking tot de aankoop van een reis door de winnende deelnemer, anders dan het leveren van een financiële bijdrage van maximaal € 1.500
 • Theater aan het Vrijthof is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van de hoofdprijs, noch voor welke schade of letsel dan ook als gevolg van de reis die is geboekt door de winnende deelnemer met de reischeque
Winactie MAMMA MIA!

WIN: EEN ROMANTISCHE HOTELOVERNACHTING
In samenwerking met LBG Hotels

 • De waarde van de cadeaukaart bedraagt € 150,00
 • De cadeaukaart is persoonsgebonden, op naam van de ontvanger
 • De cadeaukaart kan eenmalig verzilverd worden bij één van de LBG-hotels in Nederland
 • De verrekening van de cadeaukaart verloopt rechtstreeks tussen de winnende deelnemer en LBG Hotels
 • Het tegoed dekt (een gedeelte van) de kosten van één hotelovernachting voor 2 volwassenen
 • De cadeaukaart kan ingeleverd worden voor een datum naar keuze, op basis van beschikbaarheid
 • Het tegoed is 1 jaar geldig, of tot de maximale datum die op de cadeaukaart vermeld staat
 • Er vindt geen restitutie plaats bij een eventuele restwaarde
 • Vallen de kosten van de hotelovernachting hoger uit dan de waarde van de cadeaukaart? Dan zijn deze extra kosten voor rekening van de winnende deelnemer
 • De winnende deelnemer heeft in geen geval enig recht en/of een aanspraak op een uitkering van de prijs in contanten of een andere vorm van waardecompensatie c.q. schadevergoeding met betrekking tot de cadeaukaart
 • Theater aan het Vrijthof is geen partij met betrekking tot de rechtsverhouding tussen de winnende deelnemer van de cadeaukaart en/of LBG Hotels met betrekking tot het boeken van een hotelovernachting door de winnende deelnemer
 • Theater aan het Vrijthof is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van de hotelovernachting, noch voor welke schade of letsel dan ook als gevolg van de hotelovernachting die is geboekt door de winnende deelnemer met de cadeaukaart
Winactie MAMMA MIA!

WIN: EEN HEERLIJK DINER IN MAASTRICHT
In samenwerking met Ouzeri Omega

 • De waarde van de cadeaukaart bedraagt € 80,00
 • De cadeaukaart is persoonsgebonden, op naam van de ontvanger
 • De cadeaukaart kan eenmalig gebruikt worden voor een diner bij Ouzeri Omega in Maastricht
 • De verrekening van de cadeaukaart verloopt rechtstreeks tussen de winnende deelnemer en Ouzeri Omega
 • Het tegoed dekt (een gedeelte van) één diner voor 2 volwassenen
 • De cadeaukaart kan ingeleverd worden voor een datum naar keuze, op basis van beschikbaarheid
 • Het tegoed is 1 jaar geldig, of tot de maximale datum die op de cadeaukaart vermeld staat
 • Er vindt geen restitutie plaats bij een eventuele restwaarde
 • Vallen de kosten van het diner hoger uit dan de waarde van de cadeaukaart? Dan zijn deze extra kosten voor rekening van de winnende deelnemer
 • De winnende deelnemer heeft in geen geval enig recht en/of een aanspraak op een uitkering van de prijs in contanten of een andere vorm van waardecompensatie c.q. schadevergoeding met betrekking tot de cadeaukaart
 • Theater aan het Vrijthof is geen partij met betrekking tot de rechtsverhouding tussen de winnende deelnemer van de cadeaukaart en/of Ouzeri Omega met betrekking tot het boeken van een diner door de winnende deelnemer
 • Theater aan het Vrijthof is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit van het diner, noch voor welke schade of letsel dan ook als gevolg van het diner dat is geboekt door de winnende deelnemer met de cadeaukaart
Winactie MAMMA MIA!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 25 oktober 2023 van toepassing op de winactie van Theater aan het Vrijthof met betrekking tot de musical MAMMA MIA! in Maastricht.

Deelnemers maken onder de voorwaarden als bepaald in deze algemene voorwaarden kans op bovengenoemde prijzen wanneer zij een kanskaart hebben ingevuld tijdens hun bezoek aan de musical MAMMA MIA! in Theater aan het Vrijthof Maastricht met hierop hun volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres.

De prijzen worden eenmalig in november 2023 toegekend middels een willekeurige loting zoals in deze algemene voorwaarden bepaald. Theater aan het Vrijthof behoudt zich het recht te allen tijde zonder opgaaf van redenen de winactie stop te zetten, deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, en/of niet tot de in deze algemene voorwaarden benoemde loting en prijsuitreiking over te gaan.

Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en ervan op de hoogte te zijn dat deelname aan de winactie van Theater aan het Vrijthof in november 2023 geen enkel recht geeft op het houden van een loting en/of enige prijs.

Naam en adres aanbieder:

Organisator
Theater aan het Vrijthof 
Vrijthof 47
6211 LE Maastricht

Partners
Reisburo Schoenmaeckers
Plein 1992 75
6221 JP Maastricht

LBG Hotels
Sint Maartenslaan 3
6221 AV Maastricht

Ouzeri Omega
Sint Pieterskade 6
6211 JV Maastricht

Hoe kan ik deelnemen aan de winactie?

Alle bezoekers van de musical MAMMA MIA! in Maastricht krijgen bij binnenkomst in Theater aan het Vrijthof elk één gratis kanskaart. Bezoekers kunnen deze kanskaart invullen voorafgaand, tijdens en na afloop van de voorstelling en deponeren in een hiervoor bestemde box. Een vereiste is dat bezoekers bij deelname hun volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres invullen zodat zij persoonlijk gecontacteerd kunnen worden. Deze gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de loting en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tot wanneer is deelname aan de winactie mogelijk?

De winactie loopt tot en met zondag 26 november 2023 of tot aan het einde van de speelperiode van de musical MAMMA MIA! in Theater aan het Vrijthof Maastricht.

Welke prijzen maken deel uit van de winactie?

Er worden in totaal drie prijzen verloot onder alle bezoekers van de musical MAMMA MIA! in Theater aan het Vrijthof Maastricht.

 • Hoofdprijs: Eén reischeque t.w.v. € 1.500
 • Tweede prijs: Eén cadeaubon voor een hotelovernachting in Nederland t.w.v. € 150
 • Derde prijs: Eén cadeaubon voor een diner in een Grieks restaurant in Maastricht t.w.v. € 80

Hoe worden de winnaars geselecteerd?

Theater aan het Vrijthof selecteert drie winnaars door middel van één willekeurige loting uit alle volledig ingevulde kanskaarten. Iedere bezoeker mag slechts één kanskaart invullen en maakt slechts kans op één van de prijzen.

De wijze van de loting wordt bepaald door Theater aan het Vrijthof. Theater aan het Vrijthof is niet verplicht tot het volgen van een specifieke lotingsprocedure en is geheel vrij deze zelf 
vorm te geven. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de wijze waarop de loting plaatsvindt en het resultaat dat hieruit volgt.

Wanneer vindt de loting plaats?

De loting vindt uiterlijk op maandag 27 november 2023 plaats in Theater aan het Vrijthof Maastricht.

Hoe worden de winnaars bekend gemaakt?

De drie winnende deelnemers worden persoonlijk gecontacteerd binnen 24 uur nadat de loting heeft plaatsgevonden via het bij de inschrijving opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. Hierna worden de winnaars ook bekendgemaakt via de website en sociale mediakanalen (Facebook, Instagram) van Theater aan het Vrijthof. De winnende deelnemers verlenen hiervoor expliciet toestemming aan Theater aan het Vrijthof. Tevens wordt in overleg met de winnende deelnemers een afspraak gemaakt voor het overhandigen van de prijs. 

Wanneer Theater aan het Vrijthof contact opneemt met een winnende deelnemer en deze niet binnen zeven (7) werkdagen reageert op de e-mail of op de voicemail, vervalt het recht op een prijs en zal Theater aan het Vrijthof een nieuwe winnaar loten. Medewerkers van Theater aan het Vrijthof zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers waarbij sprake is van een fraude dan wel een vermoeden van fraude worden door Theater aan het Vrijthof zonder opgaaf van reden uitgesloten van deelname.

Is er een leeftijdsgrens voor deelname aan de winactie?

Bezoekers kunnen deelnemen aan de winactie wanneer zij 18 jaar of ouder zijn. De prijzen worden opnieuw verloot indien een winnende deelnemer jonger is dan 18 jaar op het moment van de loting.

Ik heb een prijs gewonnen. Moet ik belasting betalen?

Over de genoemde prijzen wordt door Theater aan het Vrijthof kansspelbelasting betaald. De winnende deelnemer hoeft zelf geen belasting af te dragen over de gewonnen prijs.

Overige- en slotbepalingen

Theater aan het Vrijthof is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke door de deelnemer op enigerlei wijze in relatie tot de winactie zou kunnen worden geleden.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunt u contact opnemen met [email protected].

Op de rechtsverhouding tussen Theater aan het Vrijthof en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Bovenstaande voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen