sally headerkopie2.jpg

Sally Dansgezelschap

Dans voor jong, jongeren, jong van hart
 

SALLY Dansgezelschap Maastricht maakt virtuoze en technisch uitdagende dansvoorstellingen voor kinderen, jongeren en iedereen jong van hart. Ze nodigt het jonge publiek en hun familie uit om via dans nieuwe en andere werelden te beleven en eigen werelden te creëren. Tegelijk wil ze de liefde voor dans, en in bredere zin de liefde voor de podiumkunst aanwakkeren. Voor een groot deel van het jonge publiek zijn de voorstellingen van SALLY hun eerste theaterervaring. Vanuit deze positieve beleving creëert SALLY ambassadeurs voor de kunsten en bouwt ze actief aan het publiek én de dansers van morgen.

SALLY zorgt voor verbinding tussen generaties en toeschouwers. Door in elke voorstelling verschillende lagen aan te brengen, spreken onze voorstellingen alle leeftijden aan. Balancerend op de grens tussen abstractie en leesbaarheid weet ze bovendien de aandacht van een divers publiek vast te houden. Deze diverse publiekssamenstelling heeft de afgelopen jaren aan kracht gewonnen; het werk van SALLY staat dan ook bekend als geschikt voor een groot publiek van alle leeftijden.

SALLY is een actief pleitbezorger van het VN Kinderrechtenverdrag, waarin de rechten van het kind opgenomen zijn. Met de zeggingskracht van dans ontwikkelt ze bij jeugd en jongeren de vaardigheden die volgens het VN Kinderrechtenverdrag nodig zijn om je te verhouden tot de huidige wereld. Het gaat hierbij om kritisch leren kijken en denken, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het respecteren van de ander en het anders- zijn, en het in staat zijn om met een open blik zelfstandig keuzes te maken. SALLY prikkelt, daagt uit en zet iedereen letterlijk in beweging met producties, educatieprojecten en experimenten in het Danslab.
 

“Kijk zelf maar… en wees verwonderd.”

De Theaterkrant
 

Heldere codes, een strakke spanningsboog en fysieke, dynamische dans: door deze instrumenten consequent in te zetten biedt SALLY een goede introductie en voorbereiding op het kijken naar hedendaagse dans. We zijn er voor een breed publiek en zetten dans in om mensen en generaties aan elkaar te verbinden. 

SALLY Dansgezelschap Maastricht is een organisatie die in verschillende onderdelen binnen de dansketen actief is. Het gezelschap produceert jaarlijks producties, educatieprojecten en tal van kleinere activiteiten. Daarnaast biedt SALLY jonge en nieuwe makers een ontwikkelplek aan en zorgt zij voor interactie tussen professionals, amateurkunstenaars, scholen en publiek. 

SALLY nodigt je uit om op reis [sallied forth to see the world] te gaan en via dans (receptief en actief) jouw eigen innerlijke landschap te beleven en te creëren.


Sally [sal·lied, sal·ly·ing, sal·lies]:
To set out on a trip or excursion: sallied forth to see the world.